Foto: Gemeente IJsselstein

Hoge koninklijke onderscheiding voor onderwijsman Ed Booms

  •   keer gelezen

IJSSELSTEIN • Maandag was niet alleen een spannende eerste schooldag van een nieuw schooljaar voor veel kinderen. Maar ook voor Ed Booms. Na een loopbaan van meer dan 40 jaar in het onderwijs, na een jaar wennen met pre-pensioen, is hij nu ‘echt’ met pensioen. En wel als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.


Ed Booms was leerkracht, directeur en bovenschools clusterdirecteur bij Stichting Robijn. Én met zijn motto: “Kinderen hebben recht op het best mogelijke onderwijs” bovenal een vernieuwer in het onderwijs. Burgemeester Van Domburg mocht hem, juist op deze eerste schooldag, verrassen met een Koninklijk onderscheiding in de graad van Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor zijn verdiensten in het onderwijs en het vrijwilligerswerk dat hij verricht in de stad IJsselstein.
Gedurende zijn hele loopbaan spande de heer Booms zich in voor nieuwe onderwijsvormen en -methoden. Bij meerdere landelijke projecten had hij, altijd stimulerend en inspirerend, een voortrekkersrol door zijn scholen in te zetten als pilot-school, bestuursfuncties te vervullen. Ook leverde hij een bijdrage bij de totstandkoming van de ALPO, de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs. Studenten kunnen hier een academische opleiding Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht combineren met een opleiding tot basisschooldocent aan de Hogeschool Utrecht. De heer Booms zette zich in om op deze manier talentvolle studenten te ‘winnen’ voor het basisonderwijs.


Naast zijn inzet voor het onderwijs heeft de heer Booms een vrijwillige inzet bij het Hospice IJsselstein, de stichting Vrienden van het Hospice IJsselstein, de Raad van Toezicht welzijnsstichting Pulse en in het verleden het Millenniumplatform van de gemeente IJsselstein.

Ad Velders
Redactiecoördinator Het Kontakt Zenderstreeknieuws
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten