De fusiecommissie: achter Marian van Schipstal, Henk Werkhoven, Gijsbert ten Hoeve, Gijsbert Klein, Patrick Kersbergen en Coby Lissenburg. Voor Mike Peelen, Ton Hendrikx en Thierry Bek. (Foto: PR)
De fusiecommissie: achter Marian van Schipstal, Henk Werkhoven, Gijsbert ten Hoeve, Gijsbert Klein, Patrick Kersbergen en Coby Lissenburg. Voor Mike Peelen, Ton Hendrikx en Thierry Bek. (Foto: PR) (Foto: PR)

MSV’19 en vv Montfoort benoemen fusiecommissie

  •   keer gelezen

Zoals tijdens de Algemene Ledenvergaderingen van MSV’19 en v.v. Montfoort is besloten, hebben beide besturen van de leden het mandaat gekregen om de mogelijkheden te onderzoeken van een gezamenlijke voetbalvereniging op zaterdag.


Montfoort - Beide besturen hebben inmiddels leden afgevaardigd naar een zogenaamde fusiecommissie. Woensdag 10 oktober is deze commissie voor het eerst bijeen geweest om de eerste stappen te zetten naar een toekomstige fusie tussen MSV’19 en v.v. Montfoort. De commissie bestaat uit Gijsbert Klein, Coby Lissenburg, Henk Werkhoven en Mike Peelen namens MSV’19. Vanuit v.v. Montfoort nemen Patrick Kersbergen, Gijsbert ten Hoeve, Thierry Bek en Marian van Schipstal in de commissie zitting. Ton Hendrikx, huidig voorzitter van FC Ouderwater, is bereid gevonden de functie van onafhankelijk voorzitter te vervullen.
Een eerste doel is om een 6-tal subcommissies bemand te krijgen. De leden hiervan gaan zich buigen over thema’s als financiën, voetbaltechnische zaken, PR & sponsoring, accommodatiezaken, juridische zaken en cultuur en waarden binnen de vereniging. Hun bevindingen worden uitgewerkt in een definitief fusieplan dat aan de leden wordt voorgelegd.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten