Foto: Paul van den Dungen

Brief over sluiting Bloesemhof aan minister De Jonge

  •   keer gelezen

Naar aanleiding van de voorgenomen sluiting van Bloesemhof en Vlinderhof hebben betrokkenen onderstaande brief gestuurd naar minister De Jonge van Volksgezondheid. De brief is ondertekend door Behoud Ouderenzorg Montfoort, de Bewonerscommissie Antoniushof, Senioren Sociëteit Het Knooppunt en de R.K kerk Montfoort.                


Montfoort 10 december 2019

Geachte minister de Jonge,

Afgelopen maandag 2 december stelde de heer Hijink van de SP u een aantal kamervragen naar aanleiding van het verdwijnen van een belangrijk deel van de zorg aan ouderen hier in Montfoort. Wij lichten graag hieronder het een en ander toe en nodigen u ook van harte uit om hier met ons het gesprek over aan te gaan. 
Vingerwijzen
De gemeente verwijt de zorginstelling en de zorginstelling verwijt de gemeente en dan draait het niet om zorg, maar om geld. Het echtpaar van wie de een nu nog met de rollator de ander kan bezoeken, kan dat straks niet meer zelfstandig. De acht ouderen die hier nu nog 24-uurszorg hebben van De Rijnhoven in de Bloesemhof en de zes ouderen die nu nog om de hoek naar dagbesteding gaan in de Vlinderhof, zijn verplicht te verhuizen. Ze hebben op papier een keuze. In de praktijk is er alleen plek voor 24-uurszorg bij een andere voorziening van De Rijnhoven in een wijk van Utrecht. Deze is slecht bereikbaar met openbaar vervoer. Andere plekken blijken vol. De ouderen kunnen hun dagbesteding voortzetten bij Rijnhoven in Harmelen. Dat betekent dat ze een taxi moeten bellen en niet meer zelfstandig van hun woning naar de dagbesteding kunnen.
Voor deze ouderen en allen die hen nog gaan volgen draait het om kwaliteit van leven. Als inwoners van dit rijke land kunnen wij niet accepteren dat zij niet in Montfoort mogen zijn. Want onze ouderen horen hier. Dat is ons gezamenlijke belang.
Vorige week zei burgemeester van Hartskamp tegenover een bomvolle zaal vol boze ouderen: ‘wij willen die voorziening hier hebben, maar dan moet die wel rendabel zijn’. Voor een kostendekkende exploitatie zijn meer bewoners nodig, daar zijn gemeente en zorginstelling De Rijnhoven het over eens. Toch kwam de afgelopen jaren nieuwbouw niet van de grond, ondanks ver gevorderde plannen daartoe en zeer alarmerende cijfers over de vergrijzing in Montfoort.
In deze sterk vergrijzende stad met 14.000 inwoners mag de zware zorg niet zomaar verdwijnen. Nergens in de regio is de stijging van het aantal aanvragen voor WMO ondersteuning zo hoog als hier. Volgens cijfers van het CBS is de toename in Montfoort met 11,3 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Uit cijfers van het RIVM blijkt een forse groei van het aantal ouderen met dementie in Montfoort.  

Behoud Ouderenzorg Montfoort
Als inwoners nemen wij wel onze zorgplicht. Daarom hebben wij, inwoners van Montfoort, de ‘B.O.M.’ opgericht, de actiegroep Behoud Ouderenzorg Montfoort. Samen met de bewonerscommissie van de Antoniushof, de seniorensociëteit Het Knooppunt en de R.K kerk lieten wij ons horen. Met elkaar maken wij ons sterk en met elkaar sturen wij u deze brief. Fijn dat dit geluid ook in de media wordt opgepakt en zelfs in de Tweede Kamer is beland.


Nederland vergrijst, Montfoort ook
Montfoort, Nederland, heeft alleen nog maar meer zorgplekken nodig. Toch verdwijnt hier kleinschalige zorg in de buurt, terwijl wij de komende jaren meer dagbesteding, meer begeleiding en zeker ook meer ondersteuning van mantelzorgers nodig zullen hebben, zo dicht mogelijk bij huis. Minister, komt u wel voor ons op?  Onze gemeente trekt zelf niet aan de bel.
-    U erkent dat er de komende jaren fors extra geld nodig is voor de ouderenzorg. 
-    U geeft aan dat ‘alle plekken de komende tijd nodig zijn’ en u wilt de situatie in Montfoort nader bekijken. 
-    U geeft aan dat het ‘de taak van het rijk is Montfoort in staat te stellen om die zorg te leveren die ook nodig is’. 
-    U geeft aan dat we het ‘met geld alleen niet gaan redden’. 

Met elkaar, voor elkaar
Montfoort is een krachtige gemeenschap, met sterke ondernemers en een enorme bereidheid om de zorg voor onze ouderen hier te houden, nu en de komende tijd. Wij willen en kunnen dit met elkaar regelen. Wij hebben de plekken hier nodig. Onze ouderen staan nu op wachtlijsten in Maarssen of ze moeten naar Utrecht, terwijl hier een instelling sluit. Dat kan écht niet!
Wij zijn samen vrienden, kennissen, dochters en zonen, mannen en vrouwen van mensen die 24-uurszorg krijgen of nodig zullen hebben. Wij verzetten ons tegen het huidige beleid dat mensen zo genadeloos ontwortelt en uit elkaar scheurt. Wij zijn tegen de waanzinnige kapitaalvernietiging van een feestelijke opening met een dikke investering van zowel gemeente als zorginstelling De Rijnhoven twee jaar geleden, naar de sluiting nu. 
Uitnodiging
Wij nodigen u hierbij van harte uit om het gesprek aan te gaan en ons mooie Montfoort te laten zien. Daar waar mensen geboren en getogen zijn en graag ook hun oude dag willen doorbrengen. Laat onze ouderen niet ver(t)rekken.

Bewonerscommissie Antoniushof,
Senioren Sociëteit Het Knooppunt,
R.K kerk Montfoort,
Behoud Ouderenzorg Montfoort

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten