<p>Foto ter illustratie</p>

Foto ter illustratie

(Foto: Stockfoto 123RF)

Gemeente Montfoort belegt online info-avonden woningbouw Bleek en Doeldijk

  •   keer gelezen

MONTFOORT • De gemeente Montfoort nodigt belangstellenden uit voor twee online informatie- en meedenkavonden over de voorgenomen woningbouw aan de Bleek en Doeldijk in Montfoort. Beide nu nog groene locaties komen als eerste voor nieuwbouw in aanmerking. 


De Bleek grenst aan de zuidwestelijke rand van de huidige wijk Hofland en is met 19,4 hectare de grootste van de mogelijke uitbreidingslocaties. De locatie biedt plaats aan 400 tot 600 nieuwbouwwoningen. De Doeldijk aan de noordkant van de Hollandse IJssel, grenzend aan de binnenstad, meet circa 4 hectare en heeft ruimte voor circa 240 woningen. Tijdens de online bijeenkomsten toont de gemeente een video waarin wethouder, ontwikkelaars en stedenbouwkundige een toelichting geven op de wens vanuit de gemeente, de ontwikkeling van de locatie en de uitdagingen. Deelnemers kunnen aangeven hoe zij naar de locatie voor woningbouw kijken, wat hun wensen zijn en ook welke zorgen zij hebben. De informatie-avond over De Bleek vindt plaats op dinsdag 18 januari, die voor de Doeldijk op donderdag 20 januari. Beide bijeenkomsten duren van 20.00 tot 21.00 uur.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via het mailadres contactnw@bpd.nl onder vermelding van de betreffende meedenkavond. Zij ontvangen op de dag van de meedenkavond een link om in te loggen. In de week na de bijeenkomst volgt een kort verslag en een overzicht van de op de avond in de chat gestelde vragen en antwoorden.
De gemeente wil de komende jaren de woningvoorraad uitbreiden om zo in de dringende woningbehoefte te voorzien en bij te dragen aan de vitaliteit van de kernen. In december 2020 heeft de gemeenteraad besloten om vier uitbreidingslocaties te onderzoeken. Vervolgens heeft zij afgelopen november besloten om de locaties De Bleek en Doeldijk als eerste uit te werken, samen met de ontwikkelaars Bunnik Projekten en BPD.

Correctie: In de papieren Zenderstreeknieuws van woensdag 12 januari staan abusievelijk de data dinsdag 20 januari en donderdag 20 januari vermeld. Dat moet natuurlijk zijn dinsdag 18 januari voor de Bleek en donderdag 20 januari voor de Doeldijk.

Ad Velders
Redactiecoördinator Het Kontakt Zenderstreeknieuws
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten