Foto: Wikimedia Commons

Polsbroek wil eigen identiteit houden bij gemeentefusie

  •   keer gelezen

POLSBROEK / LOPIK • De dorpsgesprekken die onderdeel zijn van het project Waardevol Lopik leverden in de kern Polsbroek een levendige discussie op. De inwoners staan niet te trappelen om op te gaan in een nog grotere gemeente.


Door de gemeenteraad van de gemeente Lopik wordt onder de noemer ‘Waardevol Lopik’ het gesprek gevoerd over de bestuurlijke toekomst. De gemeenteraad is in maart 2021 tot de conclusie gekomen dat de gemeente niet langer door kan als zelfstandige gemeente. Onderdeel van de bestuurlijke opschaling is het aangaan van gesprekken met de omliggende gemeenten om te komen tot een of meer fusiepartners. Om goed voorbereid te zijn krijgen de inwoners van de diverse kernen de kans aan te geven waarom hun dorp uniek is. De gemeente Lopik wil daarmee zelfbewust en zelfverzekerd de fusiegesprekken ingaan.

In het Dorpshuis van Polsbroek kwamen maandagavond 35 bewoners af op het dorpsgesprek, het eerste in een reeks die langs langs de verschillende kernen voert. De komende weken komen andere kernen aan de beurt.

Bezorgdheid

Burgemeester Laurens de Graaf vertegenwoordigde de gemeente en merkte meteen dat de Polsbroekenaren de schaalvergroting meer een ‘schraalvergroting vonden’. In plaats van een spervuur van vragen uitten zij hun bezorgdheid over het verdwijnen van de voorzieningen. Een fusie zien zij niet zitten, maar zij realiseren zich wel dat aan een bestuurlijke opschaling niet te ontkomen is.

Gespreksleidster Femmy Jonker wist de waardevolle eigenschappen van Polsbroek boven water te krijgen. De onderlinge verbondenheid is er een van. Na de vraag of Lopik in zijn geheel of opgesplitst verder kan gaan ontstond opwinding. De gemeente Krimpenerwaard is qua identiteit een betere fusiepartner dan gemeentes uit het Utrechtse, vonden verschillende inwoners. ‘’Als men in Polsbroek verder wil zonder de gemeente Lopik is hierover te praten”, merkt De Graaf op. ‘’Technisch is een grensoverschrijdende fusie mogelijk, maar de overheid en de Eerste en Tweede kamer hebben hier ook wat over te zeggen.”

Echt nodig

Ruimte om windmolens te plaatsen en zonneweiden aan te leggen is voldoende aanwezig in de gemeente Lopik. Zijn landelijk karakter wil Polsbroek echter graag behouden. ‘’Nu hebben we dat nog in eigen hand’’, merkte een inwoner op.

‘’Voor de invulling van de energietransitie is met IJsselstein, Montfoort, Oudewater en Woerden een toekomstvisie ontwikkeld’’, vult burgemeester Laurens de Graaf aan. ‘’Om dat in goede banen te leiden moeten we geschikte specialisten inhuren. Wij hebben als gemeente Lopik deze kennis niet in huis en kunnen dat ook niet betalen. Samenwerken met andere gemeenten is echt nodig.”

Woensdag 6 oktober vindt in Jaarsveld het tweede dorpsgesprek plaats, waarna daags erna de inwoners van Lopikerkapel hun zegje kunnen doen. Cabauw, op 11 oktober, Polsbroekerdam, op 13 oktober, en Benschop, 14 oktober, kunnen daarna aangeven wat hun dorp zo uniek maakt.

Wim Kroone

Ad Velders
Redactiecoördinator Het Kontakt Zenderstreeknieuws
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten