Afbeelding
Foto: Stockfoto 123RF

Montfoort blijft onder verscherpt financieel toezicht provincie

27 sep, 09:12 Algemeen

MONTFOORT • De gemeente Montfoort blijft onder verscherpt financieel toezicht van de provincie Utrecht, heeft de provincie de gemeente in een brief laten weten. Het is het gevolg van de keuze van de Montfoort om in te blijven zetten op behoud van de voorzieningen.

De gemeente had dit besluit wel verwacht en accepteert de uitslag. Zij wil samen met de provincie optrekken om te werken aan de financiële toekomst van onze gemeente.  Met het eventueel schrappen in dienstverlening en voorzieningen wordt gewacht, totdat er meer duidelijkheid komt van het Rijk. Op dit moment wordt de gemeentelijke begroting 2022 samengesteld. Zodra deze door het college is aangenomen, wordt deze aangeboden aan de raad en zal het college hierover meer informatie verschaffen.
Als oorzaak van de weinig rooskleurige financiële situatie noemt de gemeente de structureel te lage inkomsten die Montfoort voor haar taken ontvangt vanuit het Rijk. Montfoort behoort tot de top 15 gemeenten met de laagste inkomsten die het Rijk per inwoner verstrekt.

Het verscherpt, preventief toezicht houdt in dat Montfoort, net als de gemeente Woudenberg, voor bepaalde uitgaven toestemming aan de provincie moeten vragen. Montfoort en Woudenberg stonden sinds 1 januari 2021 onder verscherpt toezicht en kregen de opdracht nog voor de zomer een herstelplan in te dienen. Dit herstelplan moest ervoor zorgen dat het structurele en reële evenwicht in de meerjarenraming op tijd kon worden hersteld. Hoewel beide gemeenten een herstelplan hebben ingediend, voldeden deze helaas nog niet aan de gestelde eisen.

Gedeputeerde Robert Strijk (Financieel Toezicht) zegt begrip te hebben voor de lastige financiële situatie waarin gemeenten zich bevinden. ‘’De tekorten in het sociaal domein hebben de begrotingen flink onder druk gezet en het ontbreken van een koers van een missionair kabinet voor de komende jaren, maakt het er niet makkelijker op.”
Tegelijk onderstreept hij dat het wel de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad is om een sluitende begroting vast te stellen. ‘’Helaas moeten we concluderen dat deze bij Montfoort en Woudenberg nog niet in beeld zijn.’’

De gemeente Montfoort heeft al een paar jaar te weinig geld om de wettelijke taken uit te voeren. De toenemende kosten in het sociaal domein en voor de invoering van de Omgevingswet worden bijvoorbeeld niet genoeg gecompenseerd vanuit het Rijk. De gemeente verwacht de komende jaren meer geld van het Rijk te krijgen en wil daarom nu geen onomkeerbare besluiten nemen die de inwoners raken of die van invloed zijn op de gemeentelijke voorzieningen. De financiële problemen kwamen eind 2020 aan het licht. Hoewel de gemeente diverse maatregelen heeft genomen, blijken deze niet genoeg om de financiële situatie te herstellen. Hierdoor blijft Montfoort onder verscherpt toezicht van de provincie.

Niet alleen Montfoort en Woudenberg hebben met tekorten te maken. Strijk: “Wij weten van veel meer gemeenten dat zij in een lastige financiële situatie verkeren. De taken en verantwoordelijkheden binnen het sociaal domein hebben bij veel gemeenten tot financiële schade geleid. Om kwaliteit te kunnen blijven leveren en om hun inwoners goede voorzieningen te kunnen bieden, hebben gemeenten dringend extra geld van het Rijk nodig. Wij voeren hierover gesprekken met het Rijk en blijven de urgentie hiervan benadrukken.”

Ad Velders

Redactiecoördinator Het Kontakt Zenderstreeknieuws

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Afbeelding
IJsselsteiners protesteren met omgekeerde stadsvlag Algemeen 16 aug, 15:29
Afbeelding
Felicitaties voor gouden bruidspaar Algemeen 16 aug, 15:03
Afbeelding
Bibliotheek IJsselstein voortaan op dinsdagavond open Algemeen 16 aug, 15:00
Afbeelding
Bouwen maar ! Algemeen 16 aug, 14:59
Afbeelding
Polsstokspringster Demi Groothedde vecht zich terug Sport 16 aug, 10:00
Afbeelding
‘Dweilen op het plein’ met ZWUP tijdens Jaarmarkt Montfoort Algemeen 15 aug, 17:27
Afbeelding
Provinciale aandacht voor geluidsoverlast sneltram in IJsselstein Algemeen 15 aug, 12:39
Afbeelding
Thomas van Midden de sterkste in Jaarsveld Sport 15 aug, 10:14