<p>De IJsselbrug over de Hollandsche IJssel met brugwachtershuisje wordt na het vaarseizoen van 2022 gerenoveerd, en dat is zo te zien hard nodig.</p>

De IJsselbrug over de Hollandsche IJssel met brugwachtershuisje wordt na het vaarseizoen van 2022 gerenoveerd, en dat is zo te zien hard nodig.

(Foto: Paul van den Dungen)

IJsselbrug Montfoort gaat volledig op de schop

  •   keer gelezen

MONTFOORT • Er is eindelijk meer zekerheid over de renovatie van de IJsselbrug in Montfoort en het voortbestaan van het karakteristieke brugwachtershuisje. Maar voordat het allemaal zover is stroomt er nog wel het nodige water door de Hollandsche IJssel.In het Huis van Montfoort gaven Ingenieur Monique Bouwman, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat en Marije Willems, hoofd van de afdeling Ruimte van de gemeente Montfoort een uiteenzetting over wat Montfoort de komende tijd te wachten staat.

De brug over de Hollandsche IJssel wordt in het vierde kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023 gerenoveerd. Monique Bouwman: ‘’Het meeste werk zit in de renovatie van het draaiende gedeelte en het bewegingswerk. Deze werkzaamheden kunnen niet worden uitgevoerd zolang er verkeer over de brug rijdt. Ook kan de brug tijdens de werkzaamheden niet bediend worden voor de recreatievaart. Daarom kijkt Rijkswaterstaat nu naar uitvoering vanaf november 2022  - na het vaarseizoen -  waarbij iets verderop een tijdelijke hulpbrug voor fietsers en wandelaars wordt aangelegd. De werkzaamheden zullen voor de omgeving beperkte hinder opleveren en worden zoveel mogelijk voor november 2022 uitgevoerd. Begin 2022 verwacht Rijkswaterstaat meer informatie met de omgeving te kunnen delen over de uiteindelijke planning en werkwijze. In ieder geval moet alles voor de start van het nieuwe vaarseizoen, in april 2023, klaar zijn.” 
Dat laatste is natuurlijk niet zo verwonderlijk. Tijdens het vaarseizoen passeren 9000 boten en bootjes deze brug, waarvoor de brug zo’n vier keer per uur open moet. Het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden stelde daarom ook duidelijk de eis om de renovatie uitsluitend buiten het vaarseizoen te laten plaatsvinden.

Noodbrug

Marije Willems: “Voor het uitvoeren van de werkzaamheden en het plaatsen van een noodbrug over de Hollandsche IJssel zijn ook allerlei vergunningen nodig die door de gemeente Montfoort moeten worden afgegeven. Net als tijdens de renovatie in 1982 komt er een tijdelijke brug bij Om ’t Wedde, bestemd voor voetgangers en fietsers. Die locatie is nu weer aangewezen voor de plaatsing van de tijdelijke brug. Mijn collega’s Civiele Techniek van de gemeente buigen zich hierover. Intussen is er ook een verzoek van de Veiligheidsregio Utrecht ontvangen om de tijdelijke brug ook geschikt te maken voor de oversteek van een brandweervoertuig. Het omrijden via de Provincialeweg en de M.A. Reinaldaweg kost teveel tijd wanneer hulpverlening noodzakelijk is. De gemeente is al in een vroeg stadium betrokken bij de voorbesprekingen.’’

Brugwachtershuisje

Monique Bouwman: “Rijkswaterstaat begrijpt de wens om het karakteristieke brugwachtershuisje te behouden en werkt en denkt graag mee om dit te bewerkstelligen. Het huidige huisje is in een zodanig slechte staat dat dit niet meer behouden kan blijven. De afgelopen jaren heeft Rijkwaterstaat met de gemeente en diverse initiatiefnemers gesproken over de herbouw van het huisje en het hergebruik van materialen die vrijkomen bij de sloop van het huisje. Ook is gesproken over een mogelijke andere plek.” Marije Willemse: “Het brugwachtershuisje is eigendom van Rijkswaterstaat maar is na de renovatie niet meer functioneel. De gemeente vroeg zich af wat ermee te doen en is daarover in gesprek met Rijkswaterstaat gegaan.’’

Gesprekken

Op dit moment zijn met Stichting Hugo Kotenstein, bewaker van cultureel erfgoed, en een particuliere initiatiefnemer gesprekken gaande over het huisje. Peter Versloot van de stichting: “Wij maken een plan hoe wij het huisje willen behouden en gaan uit van herbouw op de huidige plek, mede vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid. Daarnaast maakt het huisje deel uit van het ensemble: brug, huisje en omgeving. Het huisje moet voor de renovatie van de brug gedemonteerd worden om de renovatie van de brug te kunnen uitvoeren. Wij overleggen straks met de aannemer over het duurzaam verwijderen van het brugwachtershuisje, zodat het na de renovatie door de stichting en initiatiefnemer weer kan worden teruggeplaatst, maar wel met een veilige ingang aan Onder de Boompjes.’’

Aanbesteding

Begin maart 2021 heeft VolkerWessels van Rijkswaterstaat de voorlopige gunning gekregen voor het project. Deze aanbesteding gebeurt op een iets ander wijze dan gebruikelijk, namelijk via de DOEN!-gedachte, waarbij wordt gestreefd naar optimale samenwerking. Samen met VolkerWessels werkt Rijkswaterstaat nu aan het ontwerp van de brug en de uitvoeringsplanning. 
Begin volgend jaar verwacht Rijkswaterstaat de opdracht definitief te gunnen aan VolkerWessels, waarna de aannemer de verdere uitvoeringsontwerpen en werkplannen opstelt.

Paul van den Dungen

Afsluiting brug voor inspectie

Volgende week, in de nacht van 21 op 22 september, wordt het draaipunt van de brug geïnspecteerd. De brug is die avond en nacht gestremd voor al het verkeer. Het draaipunt is alleen benaderbaar via een mangat in het brugdek. Voor de veiligheid moet de brug tijdelijk buiten gebruik worden gesteld. Om de minste hinder aan het weg- en vaarverkeer te geven, gebeurt de inspectie ‘s nachts. Fietsers en wandelaars kunnen passeren onder begeleiding van verkeersregelaars. Er is enige overlast door het moeten omrijden, het geluid van een aggregaat en verlichting. Met borden wordt iedereen geïnformeerd en is de omleiding aangegeven. Aanwonenden worden extra geïnformeerd met een bewonersbrief.

Paul van den Dungen
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten