Het college van Burgemeester en Wethouders  van IJsselstein ontving dinsdagochtend  de Commissaris van de Koning en gedeputeerden in de  provincie Utrecht.
Het college van Burgemeester en Wethouders  van IJsselstein ontving dinsdagochtend de Commissaris van de Koning en gedeputeerden in de  provincie Utrecht. (Foto: )

Gemeente pleit bij provincie voor nieuw bedrijvenpark

  •   keer gelezen

IJsselstein - Het college van Burgemeester en Wethouders van IJsselstein ontving dinsdagochtend 1 november de Commissaris van de Koning en gedeputeerden in de  provincie Utrecht. Onderwerpen van gesprek waren de Stadsvisie IJsselstein 2030, aansluiting op de A2 en de realisatie van Bedrijvenpark De Kroon. 


IJsselsteinse ondernemers hebben een lang gekoesterde ambitie een bedrijvenpark van 9 hectare te realiseren. Verscheidene bedrijven hebben zich bij de ontwikkelaar gemeld om daar hun uitbreiding te realiseren en zo ook ruimte te creëren op de bestaande bedrijventerreinen. Burgemeester en wethouders wil dit graag mogelijk maken. Om het gebied rendabel te maken is echter 9 hectare nodig. Terwijl de provincie in haar structuurvisie nog uit gaat van 7 hectare.

Economie-wethouder Veldhuijsen: ‘’Met ons verhaal hebben we het college van Gedeputeerde Staten  ervan willen overtuigen dat uitbreiding niet per se een toename van verkeer betekent. Tijdens onze bedrijfsbezoeken geven ondernemers ons argumenten waar uit dit blijkt. Bijvoorbeeld een ondernemer die zegt dat als hij meer ruimte heeft, het zijn voorkeur heeft zijn producten op één locatie te verpakken, voor hem meer efficiënt en het reduceert het aantal vervoersbewegingen. Een ander argument is dat we het nodig achten dat bestuurders hun vrachtwagens op daartoe ingerichte locaties opstellen en met hun voertuigen niet onnodig de openbare ruimte belasten.’’

‘’Ook hebben we het college van GS ervan willen overtuigen dat wanneer we het Amsterdam/Eindhoven verkeer al eerder op de N210 splitsen, dit het sluipverkeer op de Lekdijk tegengaat en de Utrechtseweg nog meer ontlast.’’

De provinciale commissie Ruimte, Groen en Water spreekt 21 november over de Provinciale structuurvisie. Provinciale Staten nemen 12 december een besluit.    

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten