Leerlingen, team en ouders van ’t Kasteel zijn trots op de nieuwe naam en het logo, waarin alle symboliek samenkomt. (Foto: Anja Linschoten)
Leerlingen, team en ouders van ’t Kasteel zijn trots op de nieuwe naam en het logo, waarin alle symboliek samenkomt. (Foto: Anja Linschoten) (Foto: )

Touwladder trots verder als ´t Kasteel

  •   keer gelezen

Toen in het voorjaar het besluit kwam dat De Touwladder niet in het gebouw van De Trekvogel zou trekken en ook een verhuizing naar de nieuwbouw aan de Touwlaan werd afgewezen, gingen team en ouders niet bij de pakken neerzitten. “We zijn voor kansen gegaan”, vertelt directeur Femke van den Brink.


IJSSELSTEIN – Ze deelt haar enthousiasme met iedereen die bij de school is betrokken. Het gebouw – al jaren huiselijk en vertrouwd – heeft vernieuwingen ondergaan. Team en ouders zijn als vanouds met hart en ziel betrokken bij de school. “We hebben een nieuwe start gemaakt. We bieden traditioneel én vernieuwend onderwijs. Aan goed reken- en taalonderwijs is niets traditioneels; dat is gewoon heel hard nodig. Met klassikaal onderwijs is ook niets mis, het is echt niet stram in de bank zitten en mond dicht. Kinderen lopen door de klas en werken in groepen aan opdrachten. Met moderne digitale onderwijsmiddelen en tablets. Maar kinderen hebben de veilige omgeving van de klas ook nodig. Die combinatie versterkt.”
Andere onderwijsvernieuwingen zijn de atelierlessen en een vakleerkracht voor Engelse taal. “Met mrs. Helen praten we alleen Engels. Van groep 1 tot en met 8: iedereen krijgt een uur Engelse les. Dat is een goede voorbereiding voor tweetalig onderwijs.” De atelierlessen – met een vakleerkracht – zijn weer terug. “Een investering om te bevorderen dat kinderen door vrije kunst grenzeloos naar zichzelf en de wereld leren kijken. De lessen hangen ook samen met de andere leerstof en de doelen die behaald moeten worden.” Daarnaast wordt met groepsoverstijgend gewerkt met opdrachten voor techniek, kunst en actief burgerschap. “Projecten die we als team elke periode voorbereiden en waarbij alle leerlingen elkaar ontmoeten en leerlingen uit groep 3 en 8 samen optrekken, net als andere combinaties van groepen. De leerlingen vinden het geweldig.”

Het gebouw is voor de kinderen een vertrouwd en veilig thuis. “Dat wilden we zo houden. Met de nieuwe naam hebben we nog meer verbinding gelegd met de wijk – het Kasteelkwartier – en de historie. We staan op de grond van het kasteel en kijken uit op het Kasteelpark. We zijn geworteld.” De nieuwe naam ‘t Kasteel hoort daarbij. “Binnen de veilige kasteelmuren woonden en werkten allerlei mensen samen en had iedereen een belangrijke rol. Net als bij ons, in een gebouw met een ruime ingang, grote lokalen, voorzien van mooie kleuren,automatische ledverlichting en goede akoestiek. Dat brengt rust en duurzaamheid.” Nieuwe naam T-shirts horen erbij. “In petrolblauw, afwijkend van alle andere IJsselsteinse schoolkleuren, met het logo in de vorm van een kleurrijk schild waarin alle doelen en symboliek van de school samenkomen.” En ‘t Kasteel biedt meer: een uniek serviceaanbod voor ouders en naschoolse workshops voor kinderen. Kijk op: www.basisschooltkasteel.nl.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten