Kleine kernen in de provincie mogen bouwen

  •   keer gelezen

Kleine kernen mogen van de Provincie Utrecht onder voorwaarden huizen bouwen aansluitend aan de bestaande kern. Dit om de leefbaarheid en lokale vitaliteit in stand te houden. Montfoort wordt expliciet als voorbeeld genoemd.


Regio - De provincie komt hiermee tegemoet aan verzoeken voor meer uitbreidingsmogelijkheden van zowel gemeenten als van Provinciale Staten. De grootte van de uitbreiding moet wel passen bij de aard en omvang van de kern. Een gemeente mag daartoe een voorstel indienen. Zij moet de noodzaak voor de woningbouw aantonen. Dat is nieuw, aldus de provincie, want in het huidige provinciale ruimtelijke beleid zijn er weinig mogelijkheden.
De Provincie Utrecht is de snelst groeiende regio van Nederland. Er zullen veel huizen gebouwd worden om tegemoet te komen aan de behoefte aan woningen. De provincie wil vanaf volgend jaar samen met de gemeenten afspraken maken op welke locaties gebouwd gaat worden.
Gedeputeerde Huib van Essen: ‘’De provincie Utrecht telt ruim 60 kleine kernen, variërend van Tienhoven met zo’n 150 inwoners tot Montfoort met zo’n 8000 inwoners. Omdat zij veelal niet bij OV-knooppunten liggen zouden zij volgens de huidige uitgangspunten niet of nauwelijks kunnen bouwen. We willen daarom maatwerk voor kleine kernen.’’

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten