Foto: Marcel Kraan Fotografie

Gelijk

  •   keer gelezen

“Natuurlijk wil ik gelijk krijgen, want dat heb ik ook” sprak een kennis van mij. Er zijn meer mensen in mijn omgeving die zo denken. 


Maakt niet uit waar het over gaat: inrichting van de straat, hoogte van de belasting, spreiding van de ziekenhuizen of de keuze voor zonnepanelen om maar wat te noemen.

Vaak is het de overheid – gemeente, provincie of rijk – die uiteindelijk de knoop doorhakt. Wethouders, gedeputeerden en ministers zijn die knopenhakkers en die worden gecontroleerd door gemeenteraad, provinciale staten of parlement. Die worden via verkiezingen samengesteld en vertegenwoordigen daarmee iedereen, ook als je niet hebt gestemd.

Mensen moeten zich gehoord en gezien voelen

Maar bij het doorhakken van die knopen krijgt die kennis van mij volgens hem nooit gelijk. En niet alleen krijgt hij geen gelijk, hij voelt zich ook niet gezien of gehoord. Zo krijgt hij nooit gelijk! Alleen hierover brommen in de buurtkroeg zal dan niet helpen.

Momenteel is een grote ontwikkeling gaande: de energiestrategie. De afgelopen maanden is op regionaal niveau een inschatting gemaakt van de hoeveelheid energie die we via wind en zon kunnen leveren. De volgende stap gaat over hoe we dat kunnen doen: welke gemeente gaat hoeveel energie leveren en waar komen windmolens of zonnevelden te staan. Kijk maar eens op www.energieregioutrecht.nl

Juist in dat proces moet ervoor gezorgd worden dat mensen zich gehoord en gezien voelen. Wellicht krijg je geen gelijk, maar heb je wel invloed. Het is de opdracht voor de knopenhakkers ervoor te zorgen dat u zich gehoord en gezien weet, maar dan moet u zich wel melden bij de gemeente! We heten u van harte welkom.

wethouder | Yolan Koster - Montfoort

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten