Provincie keurt derde gebiedsdeal regio AV goed

  •   keer gelezen

REGIO • Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben ook de derde Gebiedsdeal van de Ablasserwaard-Vijfheerenlanden goedgekeurd. Dit betekent dat er een bedrag vrijkomt voor vijf regionale projecten.


Eind mei 2015 heeft de Gebiedscoalitie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden opnieuw een gebiedsdeal in het kader van het 'Groen-blauwe netwerk Alblasserwaard-Vijfheerenlanden' aan de provincie voorgelegd. Bij de derde gebiedsdeal gaat het om een bedrag van 250.000 euro.

Uitkijkplatform en waterriet

In de gebiedsdeal zijn vijf regionale projecten opgenomen: het realiseren van een uitkijkplatform bij de Zouweboezem en een pilotproject herstel waterriet in de Zouweboezem (beiden ingediend door het Zuid-Hollands Landschap); het Plan Heikikker, toegangspoort Leerdam (ingediend door de gemeente Leerdam); het Regionaal vaarroutenetwerk fase 2; herstel stoepen (ingediend door de Historische Vereniging Binnenwaard); de cursus Gastheren van het Landschap Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (ingediend door de Gemeente Molenwaard).

Andere projecten

In 2014 heeft Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland fase 1 en fase 2 van deze gebiedsafspraak vastgesteld. Daartoe behoorden zestien projecten. De huidige deal betreft fase 3. Tijdens de opdenksessie in “De Bossekamp” in Ottoland op 31 maart zijn twintig potentiële projecten gepresenteerd. Van deze projecten zijn elf concrete voorstellen voorgelegd waarvan er vijf in aanmerking zijn gekomen om in de derde gebiedsdeal  opgenomen te worden. De overige projectvoorstellen worden òf verder uitgewerkt om in een volgende fase te kunnen worden opgenomen òf worden via andere kanalen ondersteund.

Gebiedscoalitie

De gebiedsdeal is een flexibele regionale uitvoeringsagenda waarin toekomstige projecten kunnen worden ingepast. Voor de organisatie van de gebiedsdeals is in 2014 is een gebiedscoalitie opgestart om de gebiedsdeals te faciliteren. In deze coalitie zijn maatschappelijke organisaties, ondernemers, onderwijs en overheid vertegenwoordigd. Naast het faciliteren van de deals, neemt de gebiedscoalitie het initiatief tot de voorbereidingen voor nieuwe deals. Zo kan worden ingespeeld op de actualiteit en kan effectief op de uitvoering worden gestuurd. Daarnaast fungeren de projectleiders van de projecten uit gebiedsdeals 1 en 2 en straks ook 3, als kartrekkers in een zelfsturend team. Zij motiveren elkaar en borgen dat de projecten in de deals in onderlinge samenhang worden uitgevoerd. 

Voor meer informatie: http://www.gebiedsdeal.nl

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier