Platform 'Thuis in Leerdam' van start

  •   keer gelezen

LEERDAM • De plannen van de gemeente Leerdam om meer statushouders op te nemen in de Glasstad heeft plaatselijke organisaties in beweging gebracht.


 

Samen met Vluchtelingenwerk hebben moskeeën, kerken, maatschappelijke organisaties en inwoners van Leerdam de handen ineen geslagen en het platform ‘Thuis in Leerdam’ opgericht.

Het platform heeft drie doelen. Allereerst wil zij een groot draagvlak creëren voor de ontvangst van vluchtelingen. Ten tweede wil het platform vrijwilligers werven voor de opvang en begeleiding bij de inburgering. Deze vrijwilligers gaan dat samen met Vluchtelingenwerk doen.

Netwerk

Tenslotte wil het platform een groot netwerk bouwen. In dat netwerk moeten inwoners en sportverenigingen, moskeeën, kerken, bedrijven en cultuurinstellingen worden opgenomen zodat de vragen en behoeften van vluchtelingen zo goed mogelijk kunnen worden gekoppeld aan Leerdammers en/of Leerdamse organisaties.

Om het draagvlak zo groot mogelijk te maken, heeft het platform een kort maar krachtig manifest opgesteld. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk Leerdammers dit ondertekenen.

Welkom

De tekst luidt: “Beste vluchteling. Welkom in Leerdam. Na een lange reis en een moeilijke tijd ben je bij ons in Leerdam aangekomen. Wij willen je hier de rust en ruimte bieden om je leven weer op te bouwen, waar je toekomst ook ligt. Samen met jou willen wij Leerdam nog mooier maken en aangenaam om te verblijven. Wij hopen je snel te ontmoeten.”

“Met het woord ‘samen’ willen we benadrukken dat het geen eenrichtingsverkeer is, maar dat we ook iets verwachten van de nieuwe Leerdammers”, zegt Fabienne de Ridder die in het Platform zitting heeft namens de kerken.

Naast de vrijwilligers die zijn betrokken bij de opvang in M3, hebben zich ook vrijwilligers gemeld voor de begeleiding van vluchtelingen die hier blijven wonen. “Ze zijn nu bij ons in opleiding en gaan daarna aan de slag”, aldus Hettie van den Berg van Vluchtelingenwerk. 

Netwerk

Om een netwerk voor de vluchtelingen te maken, stuurt het platform maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven een brief. Daarin wordt gevraagd om contactgegevens.

“Het is de bedoeling dat we snel en adequaat kunnen handelen als er een vraag is of een probleem moet worden opgelost. Daarom zou het mooi zijn als zoveel mogelijk organisaties hun contactgegevens doorgeven”, legt Nourdyn El Moussati namens beide Leerdamse moskeeën uit.

Bijeenkomsten

Het platform is voortgekomen uit bijeenkomsten over de opvang van vluchtelingen waarin kerken, moskeeën, instellingen en inwoners van Leerdam aan tafel zaten. Tijdens die bijeenkomsten is het idee van een manifest en een platform ontstaan.

“Een kerngroep is aan de slag gegaan met de ideeën en heeft die uitgewerkt in Thuis in Leerdam”, leggen Cor Gersen (Team 2015) en Kees Bel uit. “Heel bijzonder hoe mensen met verschillende achtergronden zo snel een mooi resultaat kunnen bereiken. We hopen dat heel Leerdam aansluit.”

Veilig welkom

De naam ‘Thuis in Leerdam’ is al tijdens het eerste overleg ontstaan. “Iedereen voelde dat dat klopte. Het logo is geïnspireerd op verkeersborden die je ziet als je Leerdam binnenrijdt. Het betekent:  Je bent in Leerdam, je bent veilig en je bent welkom.”

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten