• Leen Verkaik (spreker) van Het Beloken Land en Gijs van Kempen tijdens hun presentatie.
• Leen Verkaik (spreker) van Het Beloken Land en Gijs van Kempen tijdens hun presentatie. Foto: WBL

Succesvol weidevogelbeheer in Lopikerwaard vraagt betere afstemming

Algemeen 397 keer gelezen

MONTFOORT / LOPIK • Het weidevogelbeheer in de Lopikerwaard vraagt om een betere afstemming. In de hooibergschuur van Het Beloken Land in Montfoort kwamen woensdag vertegenwoordigers samen van verschillende organisaties die zich in de Lopikerwaard bezig houden met weidevogels. Initiatiefnemer Werkgroep Behoud Lopikerwaard (WBL) organiseerde de bijeenkomst in de hoop op meer samenwerking en begrip voor elkaar.

In het westelijke deel van de Lopikerwaard komen nog behoorlijke aantallen weidevogels voor. De kievit, scholekster en tureluur blijven stabiel of nemen iets af in aantal, maar met de grutto gaat het slecht en dat is in heel Nederland het geval. Circa 80% van de wereldpopulatie van de grutto broedt in Nederland wat een extra verantwoordelijkheid voor deze vogel met zich meebrengt. 

De avond begon met een voorstelronde waarbij iedereen de gelegenheid kreeg te vertellen over zijn of haar werk voor weidevogels of duurzaamheid in de Lopikerwaard. Dankbaar gebruik hiervan maakten de Vereniging Weidevogelbescherming Lopik, Vereniging Weidevogelbescherming Montfoort-Linschoten, Nestkasten Werkgroep Woerden, Duurzaam Lopikerwaard, Wildbeheereenheid Lopikerwaard en het Collectief Lopikerwaard. 

Knelpunten

Hier kwamen meteen al een aantal knelpunten naar voren, onder meer dat goed weidevogelbeheer veel meer inhoudt dan alleen legselbescherming. Het waterpeil moet omhoog, bemesten met ruige mest terwijl de boeren met ligboxenstallen allemaal drijfmest uitrijden, gras in verschillende lengtes, kruidenrijk gras, beter sloot- en kantenbeheer en plasdras, het - tijdelijk - onder water zetten van grasland of greppels om betere leefomstandigheden te creëren voor weidevogels.
Als aan alle voorwaarden is voldaan is het voor iedereen frustrerend om te zien dat predatoren veel kuikens pakken waarbij de huiskat één van de grote boosdoeners is.

Woningbouw

Daarnaast blijkt dat het leefgebied van weidevogels de afgelopen decennia enorm is afgenomen door woningbouw en de aanleg van wegen en bedrijventerreinen. In de toekomst zal dit nog meer het geval zijn door de komst van zonneparken en windmolens. 

Kenner Gijs van Kempen verzorgde na de eerste ronde een presentatie over weidevogels en wat er nodig is om weidevogels te helpen hun kuikens groot te brengen en te overleven. Hij toonde vele mooie foto’s die allemaal gemaakt zijn op boerderij Het Beloken Land waar de weidevogels het al jaren fantastisch doen door het beheer van eigenaar Leen Verkaik. 

Schadeloosstelling

De discussieronde leverde vervolgens weer een aantal inzichten op waarbij duidelijk werd dat de vergoedingen die boeren krijgen voor uitgesteld maaibeheer, plasdras en dergelijke niet voldoende zijn. Het is een schadeloosstelling, maar compenseert niet het extra werk dat boeren moeten doen. Het is voor boeren ook lastig, zo bleek tijdens de bijeenkomst, dat er geen langjarige contracten kunnen worden afgesloten. De contracten hebben nu een geldigheidsduur van vijf jaar en dat is te kort om een gedegen bedrijfsvoering op af te stemmen.
Predatie is een probleem waar iedereen het over eens is. De vele verwilderde katten mogen niet worden afgeschoten en er komen steeds meer vossen. Ooievaars waren ooit bijna uitgestorven maar nu zijn ze soms een plaag, aldus aanwezigen. Zij vinden het een goed idee om bijvoorbeeld het aantal ooievaarsnesten aan banden te leggen.

Samen optrekken

Het uittrekken van meer geld voor weidevogelbeheer en het besluit of er gejaagd mag worden op predatoren als verwilderde katten en vossen zijn beide politieke beslissingen. Tijdens de bijeenkomst is de afspraak gemaakt om samen op te trekken in het overleg met de provincie Utrecht om in elk geval deze beide onderwerpen over het voetlicht te brengen.

Ad Velders

Redactiecoördinator Het Kontakt Zenderstreeknieuws

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Afbeelding
Voorleesdagen van start: burgemeester Patrick van Domburg leest voor Algemeen 25 jan, 15:18
Afbeelding
Vrijwilligers voor het verkeer gezocht tijdens de Avond4Daagse! Algemeen 25 jan, 15:11
Afbeelding
Aangehouden drugsdealer Montfoort veroordeeld tot 12 maanden celstraf 112 25 jan, 14:38
Afbeelding
Waterschap biedt subsidieregeling Blauwe Bewonersinitiatieven weer aan Algemeen 25 jan, 14:32
Afbeelding
Steunpunt BuurSaam IJsselstein voor ouderen geopend Algemeen 25 jan, 12:04
Afbeelding
60-jarig jubileum bij Amiticia voor Leny Algemeen 25 jan, 09:00
Afbeelding
Vijf jaar 'Met je hart' tegen eenzaamheid onder ouderen Algemeen 25 jan, 08:00
Afbeelding
Succesvol weidevogelbeheer in Lopikerwaard vraagt betere afstemming Algemeen 24 jan, 17:13