Collegevorming Montfoort rond

  •   keer gelezen

MONTFOORT • De afgelopen weken hebben Lokaal Montfoort, CDA, SGP en ChristenUnie gewerkt aan het opstellen van een raadsprogramma voor de komende vier jaar. Ook de andere partijen zijn in de gelegenheid gesteld om een bijdrage te leveren. De beoogde wethouders zijn door een extern bureau gescreend op integriteit en zijn benoembaar. Dit zal gebeuren tijdens de eerstkomende raadsvergadering op 23 mei a.s.


Gezien de zwaarte van de portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Sociaal Domein en Financiën is ervoor gekozen om vier wethouders te benoemen. Twee daarvan werken in deeltijd, zodat het aantal uren blijft binnen de vergoeding van 3,3 FTE door het Rijk.

De kandidaat-wethouders zijn Rob Jonkers (Lokaal Montfoort) voor Ruimtelijke Ordening, Jan Vlaar (CDA) voor Sociaal Domein, Anne-Marie van de Poll (Christen Unie) voor Sociaal Domein en Wim van Wikselaar (SGP) voor Financiën.

De wethouders hebben ruime kennis van hun portefeuilles en bestuurlijke ervaring. De twee voltijds wethouders Jonkers en Vlaar waren al eerder wethouder in Montfoort. Van Wikselaar (0,8 FTE) was dat in Utrechtse gemeenten. Hij was ook SGP-fractieleider in de Provinciale Staten. Anne-Marie van de Poll (0,4 FTE) is vertrouwd met het sociaal domein, waar zij onder meer Jeugdzorg en de SWOM in haar portefeuille krijgt. Drie wethouders wonen in de gemeente en beschikken alle vier over een uitgebreid lokaal en regionaal netwerk. 

Linda de Kort
Redacteur Het Kontakt - Zenderstreeknieuws
Volg @LindaKort op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten