<p>Hoge nieuwbouw dreigt waardevolle natuur en seniorenwoningen te verzwelgen.</p>

Hoge nieuwbouw dreigt waardevolle natuur en seniorenwoningen te verzwelgen.

(Foto: Ingezonden foto)

IJsselsteinse nieuwbouwplannen zwaar onder vuur

  •   keer gelezen

IJSSELSTEIN • Het ging er vorige week in de commissie Ruimte heftig aan toe. Er waren maar liefst negen insprekers die zich – ook namens andere bewoners – uitspraken tegen de bouwplannen voor Lagebiezen, Randdijk en Europakwartier Oost. De vergadering moest zelfs om middernacht worden geschorst tot een dag later.


Snippers

Silvia Borgers is bezorgd om de Randdijk, waar waardevolle natuur moet wijken voor hoogbouw op een plek waar wettelijke geluids- en gezondheidsnormen worden overschreden. Ze hoopt wel dat er gebouwd gaat worden voor de jongeren die nu bij gebrek aan woonruimte IJsselstein verlaten. Met mogelijkheid voor alleenstaanden om door te groeien uit een klein appartement: “Want de romantiek staat niet stil.” Ze vult vaak gemeentelijke vragenlijsten in: “Ik wil meer informatie maar hoor nooit iets terug.” Ze ziet weinig mogelijkheden in nieuwbouw binnen de stadsgrenzen: “Dat zijn snippertjes. Denk richting buurgemeenten Lopik of de polder bij de Nedereindse Plas in plaats van windparken.”

Huiswerk

Michiel Ronk sprak namens de bewoners aan de Hitteschild, die al twee jaar proberen geplande hoogbouw om te zetten naar eengezinswoningen die passen in de wijk: “De rode draad is een gemeente die met het gezicht naar de bewoners staat, maar de oren op het achterhoofd heeft staan. Onze zorgen en wensen lijken niet binnen te komen. Er zijn actieve en bereidwillige inwoners, die prachtige ideeën hebben en vaak al hele uitwerkingen hebben gemaakt. Dat doen ze om te participeren, omdat ze begrijpen dat er behoefte is aan woningen. Zodra u als raad een waslijst van bezwaren ontvangt, er veel insprekers zijn en de kranten vol staan met artikelen dat omwonenden niet serieus worden genomen, dan hoeft u alleen de wethouder maar te verzoeken om zijn huiswerk nog eens na te kijken. Laten we samenwerken! Ik proost op het nieuwe jaar, en wens u veel plezier toe om de bewoners te ondersteunen met hun ideeën.”

In shock

Ruud Oerlemans vertelt hoe hij en omwonenden in shock de eerste informatiebijeenkomst over de bouwplannen rond de Gerbrandytoren verlieten. “Het terrein is altijd onveilig verklaard en bouwvergunningen werden afgewezen. Nu dreigt het een verzamelplek te worden voor kwetsbare bewoners, migranten, starters en een parkeerterrein. We hebben steeds gevraagd om interactie met gemeente, maar op voorlichting na is er niets gedaan aan interactie.” Hij wijst op plannen richting de Lek. “Kijk naar de andere kant van de weg, doseer en integreer, betrek ons erbij en bouw niet aan een nieuwe probleemwijk.”

Samenwerken

Vijf insprekers verzetten zich namens medebewoners tegen de bouwplannen aan de Lagebiezen. “Door de tegenstand is de saamhorigheid onder de bewoners in ieder geval flink toegenomen”, aldus inspreker Appel. Bewoners van de Hondsdraf ervaren geen participatie en verzetten zich tegen een ‘snel en onzorgvuldig proces’. “We hoorden pas laat over de sloop van seniorenwoningen en in het voorstel is niets verwerkt van bewonersreacties van vijf bewonersgroepen. We zijn niet tegen bouwplannen, maar hiervoor is totaal geen draagvlak, wat zal leiden tot langdurige protesten en juridische acties. En dat terwijl bewoners constructief willen meewerken”, aldus Kranenburg. 
Inwoner Care laakt de inspraak die door de wethouder als voldoende zou zijn bestempeld: “Een vinkje zetten bij de infobijeenkomsten is geen participatie. We hebben geen antwoord gehad op onze vragen en input, waarvan weinig is terug te vinden in de plannen. Er wordt gepraat over 200 woningen terwijl het er ooit 40 waren. Alles gaat volledig voorbij aan belangen van de omwonenden. Wij willen actief participeren en een stoel naast de partijen hebben aan de onderhandelingstafel.” Verbaten zegt dat vooral de bouwhoogte en woningkwantiteit pijnpunten zijn: “Tot 200 woningen wordt een muur van stenen.” De heer Korte hield een emotioneel betoog namens 60 senioren: “Er is uitsluitend sprake van mededelingen. Zoals van woningcorporatie Provides: ‘U krijgt een andere woning’. Maar dat is geen gelijkwaardige woning. En dat terwijl er ooit renovatie is toegezegd; nu worden we gesloopt. Een woning kwijtraken is het ergste wat je kan overkomen… Het heeft diepe impact op de bewoners.” Hondsrafbewoner Huijgens voorziet veel problemen: “Deze megalomane bouwplannen passen hier niet. En een bouwlaag minder aanbieden? Dat is ingecalculeerd wisselgeld.” Met verwijzing naar een recent arrest van de Hoge Raad betwijfelt Huijgens ook de grondverkoop aan Provides. De gemeenteraad is nu aan zet.

Lysette Verwegen

Lysette Verwegen
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten