Foto: Google Maps

Eerste peiling bouwplannen De Bleek

  •   keer gelezen

MONTFOORT • Afgelopen week vond een eerste online meedenkavond plaats over De Bleek in Montfoort als mogelijke woningbouwlocatie. Omwonenden vrezen voor het wegvallen van hun vrije uitzicht over de weilanden, terwijl andere deelnemers hopen op een huis.


De gemeente en de ontwikkelende partijen wilden met de meedenkavond inzicht krijgen van belangrijke aandachtspunten van omwonenden en andere belanghebbenden. De sessie werd ook bijgewoond door wethouder Ruimtelijke ordening Ivo ten Hagen. Na een korte introductiefilm was er de mogelijkheid voor de aanwezige belangstellenden via de chat vragen te stellen. Deze vragen liepen uiteen tot het wegvallen van het bestaande uitzicht en de mogelijkheid tot inschrijving voor de woningen.
Wethouder Ten Hagen gaf echter aan dat dit ‘pas’ de eerste avond is. De gemeente heeft ervoor gekozen de reacties nu al in het proces te peilen om deze vanaf een vroeg stadium mee te kunnen nemen. Dit betekende ook dat meerdere vragen nog onbeantwoord bleven. Ook moet de provincie nog formeel toestemming geven aan dit plan. De gemeente voorziet echter geen belemmering. Duidelijk werd wel dat het vervallen van het uitzicht, de toename van de verkeersdrukte en het in aanmerking kunnen komen voor de nieuwe woningen de meeste vragen opleverden.

Waardevermindering

Met betrekking tot het te verwachten belemmerde uitzicht door de nieuwbouw gaf stedenbouwkundige Jacco van Leeuwen aan dat er zo veel mogelijk met het huidige karakter rekening zal worden gehouden. “Er zal ook geen sprake zijn van 10 of 12 bouwlagen, we hebben het eerder over maximaal lagen van 4 of 5.” Eventuele waardevermindering hierdoor van de bestaande woningen bleek eveneens een aandachtspunt. Projectleider Jan-Peter Chatrou gaf aan dat vanuit de wet een eventuele compensatie mogelijk kan zijn.
Over de toename van verkeersdrukte zal nog een verkeersonderzoek volgen. De wethouder kon wel toevoegen dat vanuit de provincie is gebleken dat er voldoende ruimte zit in de bestaande situatie. Chatrou gaf aan dat er naar een verantwoorde verkeersoplossing zal worden gezocht waarbij de inspraak van omwonenden van harte welkom zal zijn. “Maar eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat we niet aan alle voorkeuren zullen kunnen voldoen. Maar graag horen wij alle ideeën en gedachten hierover.”

Woningaanbod

Hoe de inschrijving voor het nieuwe woningaanbod precies in zijn werk zal gaan , wordt later bekendgemaakt. Wel zal het aanbod verdeeld worden over verschillende doelgroepen: appartementen, seniorenwoningen, eengezinswoningen, huur en koop. Uitgangspunt is voldoende betaalbare woningen met oog voor de vraag vanuit eigen bewoners. Ook is voorzien in ruimte voor tien woonwagens. 
Deze avond was vooral een eerste inventarisatie. Projectleider Chatroux nam de uitnodiging van de buurtcommissie van harte aan om in een één-op-één gesprek verder van gedachten te wisselen.

Linda de Kort

Linda de Kort
Redacteur Het Kontakt - Zenderstreeknieuws
Volg @LindaKort op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten