<p>Burgemeester Petra van Hartskamp is door de Kroon herbenoemd voor een nieuwe termijn van 6 jaar als eerste burger van Montfoort en Linschoten.&nbsp;</p>

Burgemeester Petra van Hartskamp is door de Kroon herbenoemd voor een nieuwe termijn van 6 jaar als eerste burger van Montfoort en Linschoten. 

(Foto: Paul van den Dungen)

Burgemeester Van Hartskamp gaat graag door

  •   keer gelezen

MONTFOORT • Commissaris van de Koning, de heer Hans Oosters, heeft vorige week maandag in een buitengewone raadsvergadering Petra van Hartskamp-de Jong beëdigd vanwege haar herbenoeming door de Kroon als burgemeester van de gemeente Montfoort voor de komende zes jaar. Zelf zegt zij hierover; “Het is een mooi en bijzonder ambt. Veel mooier dan ik had gedacht. Wel een heavy job want het is echt meer dan een bloemetje of een lintje.’’


Toen zij in Montfoort begon moest de problematische ambtelijke samenwerking met IJsselstein worden teruggedraaid en de organisatie daarvan ontvlochten. ‘’Dat was best een pittige tijd, omdat ik ook wilde dat de dienstverlening aan de burgerij op peil moest blijven. Onze eigen ambtelijke organisatie moest ook weer worden opgebouwd. Dat is gelukt, mede dankzij mijn voortreffelijke medewerkers en het hele ambtelijke apparaat.”

Montfoort en Linschoten heeft zij in haar hart gesloten, maar, zegt zij “ik droom ervan om nog meer met de bewoners samen te werken en het draagvlak daarvoor verder te ontwikkelen. We hebben een prachtige gemeente met twee kernen en die koester ik. De afgelopen jaren heb ik met heel veel mensen kennis gemaakt en dat doe ik nog steeds. Ik geniet van de verhalen die zij mij vertellen en die ervoor zorgen dat ik steeds een beetje meer inzicht krijg in het wel en wee van Montfoort en Linschoten en zijn bewoners. Ik hou van interactie met de bewoners. Sinds wij in Montfoort wonen fiets ik graag van en naar mijn werk. Veel mensen zien mij en spreken mij soms ook aan. Het zijn van aanspreekpunt geeft mij ook een goed gevoel en ik krijg daar soms ook energie van. Ik word niet gemeden, maar juist benaderd.’’

De coronatijd zorgt ook voor problemen, dat besef ze maar al te goed. ‘’Ikzelf ondervind daar soms ook hinder van. Daarnaast zie ik de eenzaamheid die bij sommige mensen is ontstaan. Ik begrijp het onbegrip en de tegenstand bij de jongeren maar ook bezorgd over de polarisatie in de samenleving.’’


‘’Montfoort en Linschoten zijn relatief kleine gemeenschappen en dat lijkt het allemaal wat meer behapbaar te maken. Maar daarnaast hebben wij ook onze financiële problemen. Het rijk geeft de gemeenten steeds meer werk. Alleen staan daar nog altijd onvoldoende toereikende middelen van het rijk tegenover met alle gevolgen van dien. Het verscherpte toezicht door de provincie is met ingang van dit jaar opgeheven, maar de financiële positie blijft weliswaar zorgelijk. Ik heb in de regio het initiatief genomen een brief te schrijven over de ontoereikende financiële middelen van de gemeente. Andere burgemeesters hebben zich daarbij aangesloten. Er is bezoek geweest vanuit Den Haag om mee te kijken in een kleine gemeente. Ik kan niet genoeg benadrukken dat er veel initiatief bij de burgers en ondernemers is. Wij willen altijd meekijken bij wat er mogelijk is. Als iets niet kan, is het belangrijk dat uit te leggen waarom niet. Daar rust ook een eigen verantwoordelijkheid van ons allen om te luisteren.’’

Als zij terugkijkt op het ernstige steekincident aan de Wederiksingel en het daaropvolgende protest voor het stadskantoor, dan vond zij dat best een beladen avond. ‘’Maar de mensen konden daar hun stem laten horen en wij hebben goed naar hen geluisterd. Later zijn wij met elkaar in gesprek gegaan, want dat kunnen wij als kleine gemeente ook. Men zegt weleens ‘een klacht is een cadeautje in schuurpapier’ en dat is ook zo. Maar als je het eenmaal hebt uitgepakt blijkt daar vaak toch iets moois in te zitten. Je moet alleen goed luisteren naar wat erachter zit.’’
‘’Inmiddels is er in Montfoort een gebiedsmanager aangesteld die de problematiek in de verschillende wijken in kaart brengt en ons daarover informeert. Daarnaast hebben wij twee uitstekende wijkagenten en Boa’s die op hun terrein goed werk verrichten. Daar ben ik echt heel blij mee.’’

‘’Tenslotte zou ik graag willen dat iedere Montfoorter en Linschoter zijn eigen historie beter kent. Dat is een van de speerpunten voor de komende tijd, waarin recreatie en toerisme ook een grote rol gaan spelen. Daarnaast staan wonen, klimaat en veiligheid hoog op de agenda.’’

Paul van den Dungen

“Het is een waardevol en bijzonder ambt. Wel een heavy job want het is echt meer dan een bloemetje of een lintje.’’

Paul van den Dungen
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten