Meedenken over toekomst IJsselstein 2040

  •   keer gelezen

IJSSELSTEIN • Met een historische binnenstad, diversiteit aan woonwijken, de ligging nabij het stedelijk gebied van de regio Utrecht en grenzend aan het Groene Hart is IJsselstein een zeer levendige gemeente. Hoe blijft IJsselstein ook in de toekomst een prettige plek om te leven en wat is de positie van IJsselstein in de regio? De gemeente wil deze vragen samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners beantwoorden door middel van een enquête, stellingen op social media, straatgesprekken en de Dag van IJsselstein.
Burgemeester Patrick van Domburg: “Als gemeente staan we voor keuzes op het gebied van wonen, werken, en maatschappelijke voorzieningen. Met de omgevingsvisie hebben we opgaven benoemd, net als in de urgentieagenda. Maar als we nog wat verder naar de toekomst kijken, welke kant gaan ontwikkelingen dan op, wat vinden we belangrijk om te behouden of versterken en wat is daarvoor nodig? De gemeenteraad wil graag van IJsselsteiners horen wat zij belangrijk vinden voor het leven in IJsselstein. De uitkomsten worden verwerkt in het Toekomstperspectief 2040: een kompas dat de gemeenteraad gebruikt om een brede afweging te maken over de manier waarop de gemeente haar taken uitvoert en daarbij samenwerkt in zowel de stad zelf als in de regio. Vul de enquête in of meld je aan voor de Dag van IJsselstein!”
De komende weken kunnen IJsselsteiners hun mening geven over wonen, werken en leven in IJsselstein via een enquête op www.ijsselstein.nl/toekomstperspectief. Ook worden er straatgesprekken gevoerd en stellingen op social media gedeeld. Daarnaast wordt er op 31 januari de Dag van IJsselstein georganiseerd: een dialoog over de toekomst van IJsselstein. 


Linda de Kort
Redacteur Het Kontakt - Zenderstreeknieuws
Volg @LindaKort op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten