Foto: Stichtse Rijnlanden

Waterschap belegt online bijeenkomsten over dijkversterking

  •   keer gelezen

LOPIK / REGIO • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden belegt op dinsdag 18 en donderdag 20 januari online bijeenkomsten over het dijkversterkingstraject Salmsteke-Schoonhoven. Centraal staan de eerste verkennende ontwerpen voor de uiterwaard en de kansrijke ideeën.


De Stichtse Rijnlanden geeft informatie over het project samen met de gebiedspartners provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de gemeente Lopik. 

Natuurontwikkeling

De komende jaren versterkt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de Lekdijk tussen Salmsteke en Schoonhoven. Tegelijkertijd werken de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer aan een natuurontwikkelingsproject in de uiterwaarden. Het doel van dit project is om in de uiterwaarden de kwaliteit van leefgebieden voor planten en dieren te verbeteren en biodiversiteit te vergroten. De gebiedspartners en het hoogheemraadschap hebben met elkaar afgesproken om het dijkversterkingsproject en de ontwikkeling van de natuur uit te voeren als één gezamenlijk project.

Voor de natuurontwikkeling in de uiterwaarden Collegewaard, De Bol en Willige Langerak is een verkennend ontwerp gemaakt, dat de partners graag willen presenteren tijdens een online bijeenkomst. Het waterschap en de gebiedspartners nodigen belangstellenden uit om deel te nemen aan een online bijeenkomst op 18 of 20 januari om hun inbreng te geven.  Kansrijke ideeën gaan mee in het gezamenlijke ontwerp van de uiterwaarden en de dijk. 

Be;langdstellenden kunnen zich tot en met vrijdag 14 januari voor één van de vier sessies inschrijven via de aanmeldknop op de website van het waterschap www.hdsr.nl/sterkelekdijk/sas. De bijeenkomsten vinden plaats tussen 19.45 en 22.10 uur. Op de website staat meer informatie.

Het waterschap volgt de coronarichtlijnen van de Rijksoverheid, waardoor deze bijeenkomsten online plaatsvinden. Later in 2022 volgen meer bijeenkomsten, waarin onder meer de uitkomsten van deze online sessies worden gedeeld. Het waterschap hoopt bewoners en belangstellenden dan weer live te ontmoeten. 

Sterke Lekdijk

De dijkversterking Salmsteke-Schoonhoven maakt deel uit van het project Sterke Lekdijk, de versterking van de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven. Sterke Lekdijk is op zichzelf weer onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Binnen dit programma wordt er voor 2050 circa 1500 kilometer aan dijken versterkt.

Ad Velders
Redactiecoördinator Het Kontakt Zenderstreeknieuws
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten