<p>Een stil protest van de bewoners die in actie komen tegen de bouwplannen onder de Gerbrandytoren.</p>

Een stil protest van de bewoners die in actie komen tegen de bouwplannen onder de Gerbrandytoren.

(Foto: Lysette Verwegen)

Niet zó bouwen onder de zendmast

  •   keer gelezen

IJSSELSTEIN • Omwonenden van de Gerbrandytoren zien plannen van de gemeente in het groene gebied tussen Hoge Biezendijk, Energieweg en Nijverheidsweg helemaal niet zitten. Het betreft volgens de gemeente een gezamenlijke verkenning met een projectontwikkelaar voor (tijdelijke) woningbouw voor starters, maar ook andere doelgroepen, zoals (arbeids)migranten en spoedzoekers. Het gebied wordt ook onderzocht voor de aanleg van een zonneveld en een parkeerplaats voor vrachtwagens.


Geschrokken

De omwonenden voelen zich overvallen door de eerste informatieavond. “We schrokken ons kapot. In 2017 mocht er niet eens gebouwd worden onder de zendmast. Zijn de veiligheidsplannen plots veranderd?” Het gebied naast industrieterrein Lagedijk mag alleen tijdelijk – voor 15 jaar – bebouwd worden. Daar zou een groot containergebouw met 90 woningen oor arbeidsmigranten moeten verrijzen met in hetzelfde gebied woningen voor statushouders en spoedzoekers. “Die laatste doelgroep kan van alles zijn; van gescheiden mensen tot laatste kans bewoners, ex-gedetineerden en bedenk het maar.”
In de plannen is ook een vijf etages hoog appartementengebouw voor starters opgenomen, evenals een parkeerplaats voor 50 vrachtwagens en een veld voor zonnepanelen. “Dat kregen we op de informatieavond gepresenteerd”, aldus de omwonenden. “We zijn het er absoluut niet mee eens, daarom wilden we er ook niet in groepjes over praten.”
Als antwoord hebben de omwonenden zich verenigd in een actiecomité waarbinnen de taken verdeeld zijn over politiek, juridische zaken en communicatie. ”En er is contact gezocht met omwonenden in Zenderpark en bedrijven op het industrieterrein: “Die waren nog niet eens geïnformeerd. Dat zegt wat over de communicatie.”

Vragen

De omwonenden benadrukken dat het niet gaat om ‘not in my backyard’. “We voorzien problemen door deze stapeling van doelgroepen. Het gaat ons om spreiding van doelgroepen over de hele stad. Dat staat ook in de Woonvisie en IJsselstein heeft integratie hoog in het vaandel. Deze plannen zijn niet bevorderlijk voor integratie. Het is aan de gemeente om alternatieven te bedenken, dat moet niet aan ons worden gevraagd omdat wij de plannen niet zien zitten. Wij zijn in een politiek spel terechtgekomen van coalitiepartijen die willen bouwen en oppositiepartijen die zeggen dat er nog niets gerealiseerd is.” Alternatieven hebben de omwonenden dus niet, wel vragen: “Waarom arbeidsmigranten niet huisvesten op het terrein van hun werkgever als ze, zoals wordt verteld, toch maar enkele maanden blijven? En waarom niet eerst werken aan doorstroming, door geschikte woningen voor senioren te bouwen? Waarom geen vrachtwagenparkeerplaats op het nieuwe industrieterrein De Kroon? En waarom geen overleg met buurgemeenten? Dit is hapsnap beleid dat de leefbaarheid niet ten goede komt.” Ze vinden dat de gemeente strategisch moet denken: “Nu wordt er amper op middellange termijn gedacht. De gemeente laat haar oren hangen naar de projectontwikkelaars en creëert daarmee een nog grotere druk op IJsselstein.”

Echt meepraten

De omwonenden willen meepraten over alternatieven: “Als die er al zijn, want we krijgen geen antwoord als we ernaar vragen. Als een plan plots aan ons wordt voorgelegd moet er toch veel eerder over gesproken zijn.” Net als bij andere omwonenden die geconfronteerd worden met bouwplannen - zoals rond Hitteschild en Lagebiezen - is het wantrouwen groot. “Wordt er wel naar ons geluisterd? Daarom hebben we een tweede online bijeenkomst afgezegd.” De omwonenden vragen zich af hoe de gemeente verantwoordelijkheid kan nemen voor een bouwplan met zoveel risico’s: “Het is bouwen aan een puinhoop.”

Reactie

In 2019 is de Woonvisie vastgesteld, met de opdracht om 2.500 woningen te bouwen voor 2030. In een roadshow in december 2019 mochten IJsselsteiners bouwlocaties aanwijzen. Het gebied rond de Gerbrandytoren werd vaak benoemd. Voortgang over mogelijke bouwlocaties wordt elk halfjaar aan de gemeenteraad gerapporteerd. De mening van bewoners wordt meegenomen in een Nota van Uitgangspunten die aan de raad wordt voorgelegd. Na goedkeuring gaat het proces pas verder. ‘’De eerste bijeenkomst was een startbijeenkomst om met aanwonenden en omliggende bedrijven te praten over eventuele woningbouwmogelijkheden rond de Gerbrandytoren. Daarna verzamelen we in een vervolgbijeenkomst samen met alle belanghebbenden input voor de nog op te stellen Nota van Uitgangspunten.’’

Lysette Verwegen

Lysette Verwegen
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten