Foto:

Montfoort neemt volgende stap in behoud van gemeentelijk erfgoed

  •   keer gelezen

MONTFOORT • In 2020 heeft gemeente Montfoort haar cultuurhistorisch waardevolle elementen, en daardoor haar DNA, in kaart gebracht door middel van een cultuurhistorische waardenkaart. In datzelfde jaar is ook het subsidiebeleid voor de monumenten geactualiseerd en is er vastgesteld waar gemeentelijke monumenten aan moeten voldoen. Als laatste heeft Montfoort nu de koers bepaald voor de komende jaren hoe ze omgaan met het reeds bekende en toekomstige erfgoed. Dit is geborgd in de vastgestelde Erfgoednota. De nota is het sluitstuk op het totale erfgoedpakket en daarmee is de basis voor het behoud van gemeentelijk op orde en geborgd. 


Wethouder Herman van Wiggen, verantwoordelijk voor de portefeuille cultuur: “Ons DNA was al in kaart gebracht. Nu zijn we een stap verder in het behoud van ons gemeentelijk erfgoed. Zo blijft het geborgd voor onze en toekomstige generaties.” 

Linda de Kort
Redacteur Het Kontakt - Zenderstreeknieuws
Volg @LindaKort op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten