<p>&bull; De Middelste Molen in Cabauw.</p>

• De Middelste Molen in Cabauw.

(Foto: Erik Stoop)

Middelste Molen in Cabauw gaat weer draaien: zaterdag 9 oktober open (mid)dag

  •   keer gelezen

CABAUW • Na een ingrijpende restauratie wordt de Middelste Molen in Cabauw vrijdag 8 oktober weer officieel in werking gesteld. 


Bijna twee jaar duurde de restauratie van verschillende onderdelen van de poldermolen en de watergang. Al die tijd stond de molen stil. 

“Nu kan hij weer doen waarvoor hij bijna 250 jaar geleden is gebouwd: water uit de polder malen”, vertelt Carla Brokking namens de stichting Vrienden van de Cabauwse Molen. “Zaterdag 9 oktober is iedereen tussen 12.00 en 16.00 uur welkom om de gerestaureerde molen te komen bewonderen.”

Stilzetten
Begin 2019 moest het Utrechts Landschap de Middelste Molen stilzetten. De monumentale Pot-roeden waren in slechte staat en het risico was groot dat ze zouden breken. Er bleken meer problemen te zijn, waarop het Utrechts Landschap een restauratieplan maakte en in samenwerking met de ‘Vrienden van de Cabauwse Molen’ startte met het werven van fondsen voor de restauratie.

Brokking: “Dankzij vele gulle gevers en fondsen heeft het Utrechts Landschap het hele restauratieplan kunnen uitvoeren. Het begon met het herstel van de voorwaterloop en het aanbrengen van een nieuwe beschoeiing in 2019. In 2020 vond het meest ingrijpende deel van de restauratie plaats: de bijna 27 meter lange Pot-roeden werden uitgenomen en voor restauratie naar de molenmakerswerkplaats in Afferden vervoerd. De molen stond daarna maandenlang zonder wieken in het landschap. Ondertussen werd het gaande werk (draaiende onderdelen zoals het bovenwiel) opgeknapt. Ook is de molen in zijn geheel geschilderd. Nu de roeden terug zijn en de wieken zijn opgebouwd, staat de molen er weer prachtig bij: klaar om te malen en bezoekers te ontvangen.”

Donaties
Voor de restauratie ontving het Utrechts Landschap donaties van de provincie Utrecht (Parelfonds), het Molenfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting TBI Fundatie, Stichting De Versterking, Stichting Dioraphte en Rabobank Utrechtse Waarden e.o. Daarnaast doneerden vele donateurs van Utrechts Landschap en van de ‘Stichting Vrienden van de Cabauwse Molen’ voor de restauratie en hielden de ‘Vrienden van de Cabauwse Molen’ een aantal zeer succesvolle wervingsacties.

De Middelste Molen is eigendom van Stichting De Utrechtse Molens. Deze stichting besteedt het onderhoud en beheer van haar molens uit aan het Utrechts Landschap.

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten