Foto: Gemeente Montfoort

Gemeente Montfoort wil kloof met inwoners slechten

  •   keer gelezen

MONTFOORT • De gemeente Montfoort erkent dat de kloof tussen gemeente en inwoners groot is. Zij onderschrijft de conclusie van onderzoeksbureau Movisie naar de leefbaarheid in de gemeente en stelt een zogeheten gebiedsmanager aan die moet gaan fungeren als een zichtbare en benaderbare verbinder.


Directe aanleiding is de opschudding na het steekincident in januari in de wijk Hofland, waarbij een statushouder een voor hem onbekend 16-jarig meisje levensgevaarlijk heeft verwond. Kort daarna vond voor het gemeentehuis een demonstratie plaats waarmee een honderdtal inwoners per direct meer waarborgen eiste voor hun veiligheid. De zorgen spitsten zich toe op de wijk Keizerrijk, een andere wijk dan waarin het incident heeft plaatsgevonden, omdat daar volgens de demonstranten al jarenlang problemen zijn die het gevoel van veiligheid ondermijnen. Een deel van de inwoners uitte haar onvrede in harde en ook racistische bewoordingen, ook op Facebook, wat bij andere inwoners weer een tegenreactie opriep, ook uit de wijk zelf. De burgemeester heeft enkele dagen na het steekincident gesproken met vertegenwoordigers van de demonstranten. Daaruit kwam naar voren dat er veel onvrede is over een aantal straten in Keizerrijk.

Frustratie

Uit de gesprekken die Movisie heeft gevoerd blijkt dat de harde uitingen veelal voortkomen uit frustratie over verloedering van de wijk, de onmacht om hier iets aan te doen en het ervaren gebrek aan steun vanuit de gemeente. Inwoners met een migratie-achtergrond ervaren op hun beurt een gevoel van uitsluiting.
Aan de andere kant ziet Movisie veel goede wil bij inwoners om hun wijk en de gemeente mooi te houden. De kloof staat echter een vruchtbare samenwerking in de weg. Gemeente en gemeenschap lijken elkaar niet te begrijpen, alsof zij verschillende talen spreken. Een gebiedsmanager kan snel aan de slag met zaken als jongerenproblematiek, aanpak van verwaarloosde tuinen en buurtoverlast, samen met de buurt, woningcorporatie GroenWest en welzijnsorganisatie SWOM. Ook moet er samen met bewoners een actieplan komen voor het Doelenplein in Keizerrijk. Genoemd wordt ook de opbouw van een inwonersnetwerk, bestaande uit Montfoorters met ‘aanzien’ in de buurt en sterke buurtkaders - van moeders - met Syrische, Marokkaanse, Eritrese en Sudanese achtergronden.

Benieuwd

Peter de Graaff, één van de initiatiefnemers van de demonstratie, ziet al dat er actie is ondernomen. ‘’We snappen ook dat niet alles in één keer kan worden opgelost. We zijn daarom heel benieuwd naar de verdere stappen. We houden de vinger aan de pols.’’
Verantwoordelijk wethouder Yolan Koster-Dreese is vastbesloten de adviezen uit te voeren. ‘’We hebben veel geleerd de afgelopen maanden. Gemeente en inwoners zullen dit samen oppakken. En dat gaat voor het verschil zorgen.’’

Ad Velders
Redactiecoördinator Het Kontakt Zenderstreeknieuws
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten