Foto:

Geen schadevergoeding voor opgenomen gesprek met ex-raadslid IJsselstein

  •   keer gelezen

IJsselstein / Utrecht - Een journaliste van huis-aan-huis-krant Zenderstreeknieuws hoeft een ex-gemeenteraadslid uit IJsselstein geen schadevergoeding te betalen. De journaliste had een telefoongesprek met het ex-raadslid opgenomen. In dat gesprek deed hij uitlatingen over de benoeming van de waarnemend burgemeester van IJsselstein.


De rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat het maatschappelijke belang van het aan de kaak stellen van de integriteit van het ex-raadslid zwaarder weegt dan zijn persoonlijk belang.

Het telefoongesprek
Een journalist van het Algemeen Dagblad voerde in 2014 een telefoongesprek met het toenmalige raadslid uit IJsselstein. De AD-journalist zette de telefoon op luidspreker zodat de journaliste van Zenderstreeknieuws kon meeluisteren. Zij heeft vervolgens het gesprek opgenomen, zonder dat de AD-journalist en het raadslid daarvan op de hoogte waren. In het gesprek noemt het raadslid geen naam van de nieuwe waarnemend burgemeester, maar geeft hij wel diverse concrete aanwijzingen.

Einde politieke carrière 
Collega-raadsleden dienden twee klachten in, waaronder een klacht over het lekken naar de pers. De klachten zijn na een integriteitsonderzoek gegrond verklaard, wat het einde betekende van zijn politieke carrière. Het raadslid stapte daarop naar de rechter om een schadevergoeding te eisen van de journaliste.

Niet onrechtmatig
In het telefoongesprek heeft het raadslid zoveel aanwijzingen gegeven dat de journalist kon herleiden wie de waarnemend burgemeester zou worden, zo oordeelt de rechtbank. Daarmee heeft hij als lid van de benoemingscommissie de afgesproken geheimhouding geschonden, en is de betrouwbaarheid en integriteit van een publiek figuur in het geding. Het openbaar maken van die informatie is een maatschappelijk belang en weegt zwaarder dan het persoonlijk belang van het raadslid.

Vanwege de objectiviteit: Dit is het ongewijzigde officiële persbericht van de Rechtbank Midden-Nederland

Het volledige vonnis kunt u lezen op www.rechtspraak.nl 

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten