Misverstand rond gratis parkeren mantelzorgers

  •   keer gelezen

IJsselstein - In het Zenderstreeknieuws van 19 oktober is een artikel geplaatst over gratis parkeren voor mantelzorgers in het vergunningengebied in de binnenstad. Volgens de gemeente IJsselstein zou het aanleiding geven tot het misverstand dat mantelzorgers een gratis parkeervergunning ontvangen die voor de gehele binnenstad geldt.


Een zorgontvanger kan bij Parkeerservice een zogenaamde ‘Mantelzorgparkeervergunnng’ aanvragen. Burgemeester en Wethouders willen het mogelijk maken dat Parkeerservice deze vergunning gratis verleent. De gemeenteraad is hiervoor het besluitvormende orgaan. Zij nemen in hun vergadering van donderdag 10 november hierover een beslissing.
Zorgontvangers kunnen op www.parkeerservice.nl een aanvraag indienen voor een Mantelzorgparkeervergunning. Als aan de voorwaarden wordt voldaan geeft Parkeerservice op naam en adres van de zorgontvanger de mantelzorgparkeervergunning uit. De zorgontvanger ‘leent’ deze vervolgens uit aan de mantelzorger. De mantelzorgparkeervergunning is dus alleen geldig in de parkeerzone waar de zorgontvanger woont.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten