Stad doet het goed

  •   keer gelezen

De gemeente staat er financieel goed voor. “De meerjarenbegroting is sluitend en er zijn voldoende reserves om plannen uit te voeren”, aldus wethouder financiën Van den Berg. De raad is akkoord met de financiële rapportage en de belastingverordeningen.


IJsselstein - De hondenbelasting wordt met ingang van 2017 met 16% verlaagd en de onroerendezaakbelasting (ozb) en andere belastingen worden verhoogd met een inflatiepercentage van 1%. De belastingdruk in IJsselstein ligt hiermee onder het landelijk gemiddelde en is relatief laag in de regio.

Wel was er kritiek over de kostenstijging van de verbouwing van het stadhuis, UW-samenwerking met Montfoort, gemeenschappelijke regeling ODRU en de aanhoudende leegstand in sporthal ‘t Heem. Volgens de LDIJ gaat er op termijn meer geld uit dan binnenkomt en moet de raad tijdiger geïnformeerd worden over wijzigingen en tegenvallers.”

Van den Berg begrijpt de zorgen. “Maar de noodzakelijke investeringen in het stadhuis verdienen zich terug via verhuur en besparing op energie. Het rendement en de besparingen in UW-samenwerking worden over drie jaar alsnog gerealiseerd.”

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten