Voor: Postcommandant Paul Ebskamp, Roland Busser, Burgemeester Petra van Hartskamp. Achter: Plaatsvervangend Postcommandant Renzo Kemp, en Jasper Hoogendoorn.
Voor: Postcommandant Paul Ebskamp, Roland Busser, Burgemeester Petra van Hartskamp. Achter: Plaatsvervangend Postcommandant Renzo Kemp, en Jasper Hoogendoorn. (Foto: )

Brandweercommandant: Trotse terugblik op 2016

  •   keer gelezen

Montfoort - De jaarlijkse korpsavond van de VRU brandweerpost Montfoort vond plaats in het Oude Stadhuis in Montfoort. In zijn voorwoord keek Postcommandant Paul Ebskamp met trots terug op het afgelopen jaar.


In 2016 werd er 40 keer een beroep gedaan op het personeel van deze post, die bij nacht en ontij klaar staan om hulp te verlenen aan de inwoners van Montfoort. Nieuw dit jaar waren de uitrukken voor reanimatie. Erg ingrijpend, maar dankbaar werk. Eveneens nieuw, maar van een geheel andere orde, is de nieuwe bluskleding. Geen zwarte bluspakken meer, maar frisse zandkleurige kleding. Want schoon werken is de nieuwe norm. Hij hoopte tenslotte dat er volgend jaar meer duidelijkheid komt over nieuwe huisvesting en dankte de gemeente voor de tot op heden gepleegde inspanning. Eveneens een woord van dank aan jeugdleiders van de jeugdbrandweer, zonder wie de huidige kweekvijver zou opdrogen.
Hierna sprak Ton Klever namens het managementteam van de VRU. Aan bod kwamen de huidige ontwikkelingen van de VRU, het al dan niet voortzetten van de oefenlocatie in het Duitse Weeze. Ook de inmiddels geregionaliseerde Jeugdbrandweer is een onderdeel van de VRU geworden. Voor hen wordt momenteel gezocht naar nieuwe kleding. Daarna was het woord aan burgemeester Petra van Hartskamp. Zij verwachtte zij dat in komend kwartaal er binnen de gemeente meer duidelijkheid zou komen over een nieuwe kazerne. Daarna reikte zij de bijbehorende versierselen uit aan de plaatsvervangend postcommandant Renzo Kemp voor 20 jaar brandweerdienst. Jasper Hoogendoorn kreeg een medaille opgespeld voor 12,5 jaar evenals Richard Busser die daarnaast ook het diploma Brandweerchauffeur in ontvangst mocht nemen. Na al deze officiële handelingen was het tijd om bij een hapje en een drankje nog na te praten.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten