Nieuwe coalitie wil voortvarend van start

  •   keer gelezen

IJsselstein - Vrijdag is een aanvulling op het beleidsakkoord ondertekend door de nieuwe coalitie van D66, CDA, GroenLinks en SP. In de raadsvergadering van donderdag 9 maart worden de wethouders –Van Beukering (D66), Van den Berg (CDA) en Lappee (GroenLinks) geïnstalleerd. Voor de SP-wethouder zijn twee kandidaten uit de regio in beeld. De SP hoopt haar definitieve kandidaat over twee weken bekend te maken.


Het nieuwe coalitieakkoord bevat een aantal aanvullingen en afwijkingen op het eerder in 2014 gesloten beleidsakkoord van de vorige coalitie D66, VVD en CDA. Zo zijn de dossiers UW Samenwerking tussen IJsselstein en Montfoort, verbouwing stadhuis en besluitvorming over de toekomst Wet Sociale Werkvoorziening/Pauw Bedrijven benoemd als dossiers met de hoogste prioriteit.

Op het gebied van duurzaamheid wordt ingestoken op biodiversiteit en ecologisch groenbeheer. In een aangepaste woonvisie wordt ingezet op een betere verdeling van het woningaanbod: met name goedkopere huurwoningen en woningen voor starters en senioren. Ook wordt ingestoken op IJsselstein als bereikbare fietsstad.

De plannen uit het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) wil het nieuwe college voortvarend oppakken.

In de begroting komen ook middelen beschikbaar voor kinderen in gezinnen onder de armoedegrens.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten