Cultuurhistorische waarden gemeente Lopik in kaart

  •   keer gelezen

Lopik - Het college van burgemeester en wethouders van Lopik heeft opdracht gegeven om de cultuurhistorische waarden in de gemeente Lopik in kaart te brengen.


Sinds eind februari doorkruisen de medewerkers van Bureau Lantschap en het Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis de gemeente Lopik. Hierbij maken zij een overzicht van alles wat waardevol is op het gebied van de geschiedenis van onze gemeente.

Dat kan gaan om gebouwen, zoals huizen, boerderijen en kerken, maar ook om landschapselementen als dijken, polderkaden en molenplaatsen. Alles wat belangrijk is voor de geschiedenis van het landschap, het bodemgebruik en de bewoning, wordt geïnventariseerd.

Het project is in de zomer van 2017 afgerond.

Dan beschikt de gemeente over een digitale kaart, waarop alle geïnventariseerde onderdelen te vinden zijn. Het is dan in één oogopslag duidelijk waar de belangrijke gebouwen en landschapselementen liggen die het verhaal van de geschiedenis vertellen.

Met deze cultuurhistorische waardenkaart is de gemeente Lopik voorbereid op de Omgevingswet die naar verwachting in 2019 van kracht wordt.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten