Cliëntervaring jeugdzorg positiever

  •   keer gelezen

Resultaten Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2017
Tevredenheid over kwaliteit en effect van jeugdhulp flink toegenomen


In april/mei 2018 is onderzoek gedaan naar de ervaringen van jongeren en ouders van kinderen met jeugdhulp en ondersteuning door het jeugdteam. Te zien is dat de tevredenheid over met name de kwaliteit van de jeugdhulp flink is toegenomen ten opzicht van vorig jaar.

Wethouder Roks: ‘Ik ben blij met deze uitkomsten; ik zie grote tevredenheid over de kwaliteit en dat beslissingen over de hulp in goede samenspraak met de cliënt is genomen’. Een flink deel van de positieve ervaringen is te danken aan de kwaliteit en deskundigheid van het Jeugdteam.

Met respect en in samenspraak
Het onderzoek richtte zich op jongeren van 12 tot 16 jaar en ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 16 jaar. Een groot deel van zowel de jongeren als de ouders geven aan dat zij goed geholpen zijn bij vragen en problemen. Praktisch iedereen voelde zich gerespecteerd behandeld door de hulpverleners. Veel ouders gaven aan zeer tevreden te zijn dat beslissingen over de jeugdhulp in samenspraak met de cliënt is genomen.

Platform Samenleving IJsselstein
De resultaten zijn voor advies voorgelegd aan Platform Samenleving IJsselstein (PSIJ). Ook het PSIJ constateert diverse positieve resultaten. Het valt hen op dat bij de jeugd de meeste verwijzingen via de huisarts komen en dat voor ouders de drempel naar het Jeugdteam lager ligt dan vorig jaar. Een van de vragen van het PSIJ betrof inzicht in de gemiddelde duur van de behandeling bij de hulpverlenende organisaties. In reactie hierop is aangegeven dat de aard van de trajecten voor iedereen verschillend is. Langdurig verblijf in een pleeggezin kan heel goed zijn, omdat een kind dan een goede en stabiele verblijfplaats heeft daar waar terug naar het eigen gezin geen optie is. Jeugdbeschermings-maatregelen duren meestal minstens een jaar en het kan goed zijn deze langer te laten duren. Om de trajectduur goed te kunnen beoordelen is inzicht per situatie nodig. Het Jeugdteam stuurt hier ook op.
Daarnaast bekijkt het Jeugdteam bij elke aanmelding of cliënten gebruik kunnen maken van eigen kracht. Het Jeugdteam maakt daarbij de afweging of cliënten beter gebaat zijn met ondersteuning aan huis, voordat zorg wordt ingezet in bijvoorbeeld een zorginstelling.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten