V.l.n.r. Kees Mulder, Fedde Oldenziel, burgemeester Patrick van Domburg, Suren Mahabali, Nico van Dam en Co van Woudenbergh. (Foto: gemeente IJsselstein)
V.l.n.r. Kees Mulder, Fedde Oldenziel, burgemeester Patrick van Domburg, Suren Mahabali, Nico van Dam en Co van Woudenbergh. (Foto: gemeente IJsselstein) (Foto: )

Vijf IJsselsteiners Koninklijk onderscheiden

  •   keer gelezen

Burgemeester Van Domburg heeft vanmorgen, vrijdag 26 april, vijf inwoners van IJsselstein verrast met een Koninklijke onderscheiding. Zij hebben zich op een bijzondere manier en vooral al vele jaren ingezet voor de samenleving zowel lokaal, nationaal als ook internationaal. De verdiensten liggen op maatschappelijk, sport en kerkelijk terrein.


Onderscheiden zijn:

De heer N.A. (Nico) van Dam Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer S.V. (Suren) Mahabali Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer K. (Kees) Mulder Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer F. (Fedde) Oldenziel Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer J.H.R. (Co) van Woudenbergh Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Van Dam
De heer Van Dam is op meerdere beleidsterreinen al meer dan 40 jaar actief als vrijwilliger.
In 1974 start zijn vrijwilligerscarrière bij de Bouwvereeniging Volksbelang Vianen (nu: Stichting Lekstede Wonen). In 1996 treedt hij aan als penningmeester van de Stichting CAI-IJsselstein. Deze stichting exploiteert de centrale inrichting van IJsselstein. In zijn bestuursperiode maakt de stichting door de toename van het aantal tv-zenders, de introductie van glasvezel en de opkomst van het internet een exponentiële groei door. Het voedingsgebied van CAI-IJsselstein blijkt te klein om deze ontwikkelingen op verantwoorde wijze zelfstandig te blijven doen. In 2006 wordt besloten tot verkoop. Van de opbrengst wordt het goede doelenfonds de stichting Roest Crollius Fonds (RCF) opgericht. De heer Van Dam wordt wederom penningmeester en vanaf 2015 voorzitter. Het RCF biedt inwoners, verenigingen, organisaties met de vruchten van het stichtingskapitaal de helpende hand bij activiteiten die zonder steun van het RCF niet van de grond kunnen komen of niet voortgezet kunnen worden.
Ook de stichting Grootste Kerstboom van IJsselstein kan rekenen op de steun van het RCF. Om de organisatie van de stichting De Grootste Kerstboom verder te professionaliseren en te verduurzamen is een Raad van Commissarissen Stichting De Grootste Kerstboom ingesteld. De heer Van Dam is sinds 2012 de voorzitter van deze Raad.
Hiernaast was de heer Van Dam in het verleden (2005-2007) voorzitter van de stichting Seniorenraad IJsselstein; penningmeester van de Belangenvereniging Post Actieven ABN/AMRO Sociëteit (2003-2018) en is hij thans nog sinds 2002 de voorzitter van de Harttrimclub Phons Schröder.

De heer Mahabali
Sinds zijn jeugd is de heer Mahabali actief in de Hindoegemeenschap. Als 16-jarige jongen in Paramaribo bij de jongerenvereniging Arya Yuvak Dal Suriname welke sociaal- en culturele activiteiten organiseerde.
In 2001 is de heer Mahabali in Nederland mede initiatiefnemer voor de oprichting van de Hindoeraad. De Raad is het vertegenwoordigend orgaan van alle Hindoes bij de overheid en alle overige officiële instanties.
Sinds 2002 is de heer Mahabali betrokken bij de Nederlandse Hindoe Ouderenbond dat als doel heeft het welzijn van Hindoestaanse ouderen in Nederland te bevorderen. De heer Mahabali is onder andere de grote spil in het organiseren van de landelijke contactdag, waar 1.000 mensen met veel plezier aan deelnemen. Ook is hij belast met de landelijke coördinatie van de regioafdelingen. Hij verzorgt trainingen en draagt zorg voor de ledenadministratie en int de contributiegelden.
In 2006 wordt de heer Mahabali voorzitter van de Federatie Arya Samaj Nederland (Fasned), een landelijk overkoepelend orgaan van veertien organisaties met een Hindoeïstische grondslag. De heer Mahabali vertegenwoordigt Nederland zowel op nationale als internationale fora.
Ook is de heer Mahabali voorzitter van de Stichting Arya Samaj Utrecht. Een Hindoeïstische organisatie opgericht door volgelingen van Swami Dayananda Saraswati én een van de Hindoeïstische stromingen binnen het Hindoeïsme waarin ook veel betekenis wordt toegekend aan sociaal maatschappelijke aangelegenheden.
De heer Mahabali is als adviseur verbonden aan de Arya Samaj Nederland. Hij ondersteunt het opleiden van Pandits (Hindoe priesters) tot het voorbereiden en begeleiden van verkiezingen.
Behalve bestuurder van verschillende organisatie is de heer Mahabali ook een zeer gerespecteerd Hindoepriester (Pandit) in de Hindoegemeenschap.

De heer Mulder
De heer Mulder is een actief lid van de afdeling D66 in IJsselstein. In de periode 1986 tot 1994 is hij namens deze partij gemeenteraadslid. Daarna blijft hij actief en is hij vooral betrokken rondom de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen. In 1997 treedt hij in de functie van secretaris toe tot het bestuur van de Bestuurscommissie van het Stadsmuseum IJsselstein. Als het Stadmuseum IJsselstein in zwaar weer raakt is hij nauw betrokken bij de verzelfstandiging van het museum in de Stichting Museum IJsselstein. De heer Mulder neemt dan afscheid als secretaris maar zet zijn betrokkenheid bij het museum voort als voorzitter van de stichting Collectie Museum IJsselstein. Vanuit het museum is de heer Mulder afgevaardigd in het bestuur van de Stichting Yselvaert. Als in 2015 de vacature van voorzitter vacant komt, neemt hij ook deze taak op zich. Na de fatale brand in 2018 in de loodsen van Marnemoende gaan de boten Vrouwe Berthe en heer Gijsbrecht verloren. Onder leiding van de heer Mulder lukt het Yselvaert door te pakken. Met het succes dat in mei 2019 weer rondvaarten gemaakt kunnen worden met een nieuwe Vrouw Berthe en Heer Gijsbrecht.
Naast deze vrijwillige functies is de heer Mulder ook stadsgids in de historische binnenstad van IJsselstein en is hij in het vakantiepark De Zandloper in Julianadorp de voorzitter van de Vereniging van Eigenaren.

De heer Oldenziel
De heer Oldenziel is van 2001 tot 2019 als administrateur verbonden aan de Stichting Gastenverblijven VU medisch centrum in Amsterdam. De Stichting Gastenverblijven VUmc -te zien als complementair aan de Stichting Ronald McDonald VU huis – exploiteert een logeervoorziening van 25 zit/slaapkamers plus centrale voorzieningen zoals een gemeenschappelijke huiskamer, keuken, was- en computerruimte. Jaarlijks worden 7.500 overnachtingen geregistreerd.
De heer Oldenziel draagt de verantwoordelijkheid voor de boekhouding. Hij produceert de financiële (jaar)stukken, legt verantwoording af aan het bestuur en adviseert deze gevraagd en ongevraagd.
Ook was de heer Oldenziel van 1992 tot 2007 administrateur van de Stichitng Dom Helder Cameraleerstoel aan de VU. De leerstoel in Amsterdam werkt met een bescheiden budget en stelt buitenlandse studenten in staat te studeren of te promoveren. Mede door de belangeloze inzet van de heer Oldenziel zijn intussen vele tientallen oud studenten in de hele wereld op het gebied van Vrede & Gerechtigheid werkzaam.
In de jaren 2013 tot 1 januari 2019 is de heer Oldenziel de penningmeester en Lid Programmacommissie van de Protestant Christelijke Ouderen Bond (PCOB) afdeling Nieuwegein/IJsselstein.

De heer Van Woudenbergh
“De heer Van Woudenbergh is zonder twijfel hét gezicht van het oud papierwerk. Zonder zijn stuwende kracht had dit werk door de jaren niet kunnen voortduren. Ondanks zijn gevorderde leeftijd (74 jaar) zet hij dit werk nog steeds onvermoeibaar voort. Hij verricht dit werk zonder overdrijven echt met hart en ziel! Dit is een citaat uit de brief van Het College van Kerkrentmeesters en de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente IJsselstein aan burgemeester Van Domburg.
Onder leiding van de heer Woudenberg werkt een ploeg van ruim 20 man meerdere dagen per week in ‘de Krantenhoek’ aan de inzameling en de verwerking van oud papier en karton. Jaarlijks wordt er ruim 400 ton oud papier ingezameld. Met de opbrengst wordt een substantiële bijdrage geleverd aan de begroting van de Hervormde Gemeente IJsselstein.
Deze inzet kenmerkt de heer Van Woudenbergh die in al zijn vrijwilligerswerk steeds is gericht op fondswerving om het kerkelijk leven in al zijn aspecten te kunnen voortzetten. Zo was de heer Van Woudenbergh ook vele jaren onvermoeibaar met de organisatie van de jaarlijkse bazar én zijn bijdrage aan het succesvolle Rad van Fortuin.
Ook de jaarlijkse oliebollenactie mocht van 200 tot 2013 op zijn steun rekenen. En als in 2015 het kerkelijk centrum wordt gerenoveerd is het de heer Van Woudenbergh die het op zijn karakteristieke voortvarende wijze het idee om van vers fruit jam te bereiden oppakt en zo zo’n circa 1.000 potten jam verkoopt om zo extra inkomsten te genereren.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten