Bridgeclub Montfoort opent bridgeseizoen

  •   keer gelezen

Montfoort - Op dinsdag 27 augustus jl. vond de jaarvergadering van de Bridgeclub Montfoort plaats. Tot volle tevredenheid van de leden blijft het secretariaat ook de komende jaren onder de hoede van Sjanie Kuijf.


Hans Scheel (penningmeester) was aftredend en niet herkiesbaar. Hij ontving van de voorzitter, onder dankzegging voor zijn vele werk, een attentie.
Bestuurslid Ria van Miltenburg neemt de taken van Hans over. De hierdoor ontstane vacature binnen het bestuur wordt opgevuld door Sjaak Scheel. Op de kandidatuur van Sjaak als nieuw bestuurslid werd door de aanwezige leden met applaus gereageerd.

Leny Muller werd voor haar 25-jarige trouwe dienst in de technische commissie in het zonnetje gezet.
Jessica, Magdaleen, Cida en Lina, alle 4 werkzaam bij zalencentrum St Joseph, ontvingen voor hun wekelijkse prima service en vriendelijkheid een bloemetje.

Na afloop van de ledenvergadering werd er weer gezellig gebridged.
Vindt u het leuk om wekelijks op dinsdag of woensdagavond een kaartje te leggen? Meld u dan aan bij het secretariaat:bcmsecretariaat@gmail.com

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten