Foto:

Basisschool de Tandem afvalvrije school

  •   keer gelezen

IJsselstein - Sinterklaas gaf op 5 december het startsein voor het initiatief van daltonschool De Tandem om afvalvrije school te worden. Het komende jaar versterkt de basisschool uit IJsselstein haar groene en duurzame karakter hiermee nog eens extra.


Op 1 januari 2020 verdwijnt de ijzeren vuilcontainer van de school al van het terrein. Het is de bedoeling dat de school eind 2020 (vrijwel) geen restafval meer produceert!

De school doet mee aan het project ‘Afvalvrije scholen’ van de gemeente IJsselstein, de RMN en BuitenWijs. In dit duurzame initiatief wordt afval gezien als grondstof in een kringloop. Het project is gefinancierd met een subsidie van Nedvang, waardoor bijvoorbeeld afvaltorens voor in de groepen kunnen worden aangeschaft. Deze helpen de kinderen al het afval zo goed mogelijk te scheiden in het klaslokaal.


De school heeft Sinterklaas ingeschakeld om de aftrap van de afvalvrije school goed onder de aandacht te brengen bij de leerlingen en hun ouders. Hij tekent samen met een leerling van de leerlingenraad en de directeur een intentieverklaring en biedt de school een passend cadeau aan: de Binbang. Dat is een mooi afvalsysteem waardoor het afval ook goed gescheiden kan worden.

De Tandem is niet meteen afvalvrij. Het project afvalvrije school vraagt leerlingen en leerkrachten om anders te kijken naar afval. Voorheen was het iets dat je weggooide en dat niet van waarde was, nu moeten zij het gaan zien als grondstof en dan is het van grote waarde! De hoeveelheid restafval die opgehaald wordt, zal steeds kleiner worden en de hoeveelheid grondstoffen (papier, PMD en GFT) steeds groter. De kinderen krijgen het verzoek om drinkbekers en broodtrommels te gebruiken, om het ontstaan van afval zoveel mogelijk te beperken. Drinkpakjes, plastic zakjes en bijvoorbeeld verpakkingen van koekjes maken een groot deel uit van de hoeveelheid PMD.


Vanaf 9 januari 2020 wordt afval op De Tandem gescheiden ingezameld en aangeboden. De school vindt het belangrijk dat zij met de kinderen en de ouders bijdragen aan een duurzame samenleving. Door deelname aan het duurzame initiatief ‘Afvalvrije scholen’ van de gemeente IJsselstein, de RMN en BuitenWijs is er op deze scholen nu dezelfde manier van afvalscheiding mogelijk als bij alle huishoudens in IJsselstein. Zo leren de kinderen thuis én op school om afval te scheiden. Samen zijn leerkrachten, ouders en kinderen verantwoordelijk voor onze wereld van nu en later.

Niet alleen papier, PMD, GFT en restafval worden gescheiden. Ook andere materialen zoals glas, batterijen en KCA worden door de school gescheiden aangeboden. In 2020 leren de kinderen in de daarvoor bestemde lessen hoe en waarom afval wordt gescheiden, hoe waardevolle grondstoffen en materialen opnieuw worden gebruikt en hoe je zo min mogelijk restafval overhoudt.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten