Bewonersgroep Achtersloot ijvert voor behoud historisch karakter

  •   keer gelezen

Met het aanbieden van een Cultuurhistorische Waarde-inventarisatie wil de bewonersgroep Achtersloot het historische karakter van de wijk onderstrepen. En zich sterk maken voor het behoud ervan.


IJsselstein - Bewoner Gijs Verbaten overhandigde de inventarisatie namens de bewonersgroep aan wethouder Bekker en voorzitter Bart Rietveld van de Historische Kring. Het betreft een beschrijving van de lintbebouwing aan de Achtersloot gezien vanuit de historische binnenstad tot aan de Vicarielaan. Dit deel van de Achtersloot heeft veel monumentale bebouwing en is als ‘ensemble van bebouwing met bijbehorend groen’ van grote cultuurhistorische waarde. Voor de bewonersgroep is dit aanleiding geweest om deze ‘waarde beleving’ daadwerkelijk te laten vastleggen door het gespecialiseerde adviesbureau Helsdingen uit Vianen.
Het rapport toont ook aan dat ruimtelijke ingrepen in het verleden geen recht hebben gedaan aan de historische waarde. Met name de nieuwbouw op de hoek Groene Dijk/ Achtersloot/ Lagebiezen wordt als een grote dissonant gekwalificeerd. Nu IJsselstein aan de vooravond staat van belangrijke besluiten omtrent woningbouw, zal het aangezicht van IJsselstein veranderen. De bewonersgroep Achtersloot is niet tegen nieuwbouw, maar vraagt het gemeentebestuur, de politiek en de Historische Kring door het aanbieden van het rapport zorgplichtig om te gaan met het IJsselstein zoals zich dat in de afgelopen honderden jaren heeft gevormd.
Gijs Verbaten: “Wij als bewonersgroep Achtersloot ervaren al vele jaren de grote meerwaarde van de cultuurhistorische beleving van dit deel van de Achtersloot en wonen er met bijzonder veel plezier.”

 

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten