(R)entree in gemeenteraad met rumoerige discussie

  •   keer gelezen

IJSSELSTEIN - Met het afscheid van Hans Lappee als raadslid van GroenLinks, werd in de afgelopen raadsvergadering Joop van Well als nieuw raadslid benoemd. Na een warm welkom in de raad verbaasde Van Well menige fractie, door als eerste daad de woonplaats - Driebergen - van VVD-wethouder Geldof ter discussie te stellen.


Geldof is sinds een jaar opvolger van lokale VVD-wethouder Van der Lugt, die mede door GroenLinks besloot af te treden. Het was direct bekend dat Geldof deze collegetermijn niet zou verhuizen. Volgens Van Well – voorheen SP-fractievoorzitter – is het voor GroenLinks een principekwestie dat een wethouder in zijn werkgemeente moet wonen en ontbreken bijzondere redenen om hier vanaf te wijken. VVD en Geldof zouden zich dus niet aan de wet houden en de VVD haalt vaker wethouders van buiten IJsselstein.

Het leverde Van Well zware kritiek op van de VVD, die stelde Geldof om zijn bestuurlijke kwaliteiten naar IJsselstein gehaald te hebben: “Het is ronduit beschamend om deze discussie te moeten voeren.” Geldof zelf merkte nog op dat hij geen reiskosten declareert.

Het CDA herinnerde Van Well eraan dat er enkele jaren geleden ook een SP-wethouder uit Utrecht in IJsselstein werkte. Saillant detail is dat in juni het ingezetenschap van wethouders in de Eerste Kamer is behandeld en met name GroenLinks juist instemde met het loslaten van deze woonverplichting.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten