De uiterwaard bij Salmsteke, waar veel gaat gebeuren. Linksonder de polsstokaccommodatie. (Foto: Stichtse Rijnlanden)
De uiterwaard bij Salmsteke, waar veel gaat gebeuren. Linksonder de polsstokaccommodatie. (Foto: Stichtse Rijnlanden) (Foto: )

Plannen rond Salmsteke wandelend toegelicht

  •   keer gelezen

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden organiseert, samen met de gebiedspartners, op woensdag 19 augustus en zaterdag 22 augustus wandelingen door het gebied Salmsteke. Ze zijn bedoeld om het Voorlopig Ontwerp voor de dijkversterking en de herinrichting van de uiterwaard te presenteren aan bewoners en andere belanghebbenden.


Lopik / Jaarsveld - Het waterschap werkt samen met de gemeente Lopik, Rijkswaterstaat, de provincie Utrecht, recreatieschap De Stichtse Groenlanden en Staatsbosbeheer om te komen tot één ontwerp voor zowel de dijkversterking als de herinrichting van de uiterwaard bij Salmsteke. In juni 2019 zijn hiervoor alternatieven vastgesteld, die nu zijn uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp. Daarbij is geluisterd naar de omgeving, waaronder hondenuitlaters en werd er een werkgroep ‘pleisterplaats’ gevormd. Daarnaast zijn extra onderzoeken uitgevoerd om de dijk nog gerichter te versterken.
Tijdens een - coronaproof - wandeling van een uur laat het waterschap, samen met de partners, graag de plannen zien. Tijdens een aantal stops wordt met kaarten en informatiepanelen uitleg gegeven over wat waar is voorzien. Door deze bijeenkomst in het gebied zelf te organiseren krijgt de omgeving direct inzicht in wat het ontwerp concreet betekent.
Bij de stops wordt wordt onder meer stilgestaan bij de manier waarop de dijk versterkt wordt, de recreatiemogelijkheden, het wandelen in de uiterwaard -met en zonder hond- en de te ontwikkelen natuurgeul in aansluiting op de Lek en de afscheiding tussen deze geul en de aan te leggen zwemplas.
De dijkversterking maakt deel uit van het project Sterke Lekdijk. Van Amerongen tot Schoonhoven wordt de dijk versterkt om West- en Midden-Nederland te beschermen tegen overstroming. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de herinrichting van de uiterwaard onder de noemer Salmsteke Ontkiemt, een samenwerking tussen waterschap, gemeente Lopik, provincie, recreatieschap De Stichtse Groenlanden en Staatsbosbeheer.

Inschrijven

Op zowel woensdag 19 augustus als zaterdag 22 augustus zijn er drie wandelingen, op de woensdag om 15.00, 16.00 en 17.00 uur; op de zaterdag om 14.00, 15.00 en 16.00 uur. Per wandeling is plaats voor dertig deelnemers en bij de stops op de route wordt de 1,5 meter afstand gewaarborgd. Het waterschap ziet u graag bij één van de wandelingen, uiteraard alleen als u geen klachten heeft. Inschrijven kan via de website van het waterschap: www.hdsr.nl/sterkelekdijk/salmsteke.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten