Alle energie kan nu gestoken  worden in het Fulcotheater van de toekomst. Maandag 17 augustus vindt de heropening plaats met een serie filmvoorstellingen.
Alle energie kan nu gestoken worden in het Fulcotheater van de toekomst. Maandag 17 augustus vindt de heropening plaats met een serie filmvoorstellingen. (Foto: archief Lysette Verwegen)

Voormalig bestuur Fulcotheater stort 5 ton terug

  •   keer gelezen

IJsselstein - Het geschil tussen het nieuwe en het voormalige bestuur van het Fulcotheater is beëindigd. Als belangrijkste deel van de gesloten overeenkomst heeft het voormalige bestuur 495.000 euro teruggestort op de rekening van de Stichting Fulcotheater. Het geld is daarmee weer terug bij het theater.


Dat bedrag had dat oude bestuur, naar de stellige overtuiging van het huidige bestuur, vlak voor zijn vertrek onrechtmatig ‘meegenomen’ naar een andere stichting. De beëindigingsvergoeding van 46.000 euro die het oude bestuur aan de voormalige directeur-bestuurder had toegekend en uitgekeerd, zal het huidige bestuur, als onderdeel van de overeenkomst, niet bij de rechter aanvechten. Dat betekent niet dat het huidige bestuur instemt met deze vergoeding. Het huidige bestuur keurde en keurt deze regeling, in elk geval wat betreft de hoogte ervan, nadrukkelijk af. Het heeft door het ontbreken van diverse dossiers niet kunnen constateren of deze regeling op rechtmatige gronden tot stand is gekomen.

Kort voor zijn vertrek heeft het voormalig bestuur het bedrag van 495.000 euro overgeboekt naar een andere, door enkelen van hen opgerichte en bestuurde cultuurstichting en daarmee een essentieel deel van het vermogen aan het Fulcotheater onttrokken. Dat zogenaamde ‘stamvermogen’ was gelijk aan de opbrengst uit de destijdse verkoop van het vroegere theater aan de Hofstraat en hoorde daarmee volgens het huidig bestuur vanaf het begin het Fulcotheater toe. De onttrekking van dit vermogen aan de Stichting Fulcotheater bij vertrek van het toenmalige bestuur was genoemd in de afspraken die tussen dat bestuur en de gemeente waren gemaakt.


Schikking


Op herhaaldelijk initiatief van het huidige bestuur hebben in de afgelopen weken gesprekken plaatsgevonden met leden van het voormalige bestuur. Daarin is sterk aangedrongen op terugbetaling van de gelden die gemoeid waren met de overboeking naar de andere stichting en met de beëindigingvergoeding. Uiteindelijk is hieruit een regeling voortgekomen waarmee een mogelijk langdurige en kostbare juridische procedure voorkomen is, een procedure waarin alle bedragen inclusief diverse bijkomende kosten teruggevorderd zouden worden.
Het bestuur is blij dat het voormalige bestuur zich in de voorgestelde regeling geschikt heeft en daarmee het geschil is beëindigd, zonder gang naar de rechter. In het kader van deze schikking heeft het bestuur besloten de beëindigingsvergoeding niet juridisch aan te vechten, hoewel het deze nog steeds afwijst.

Toekomst en heropening
Het bestuur is verheugd dat nu alle energie gestoken kan worden in het Fulcotheater van de toekomst. Die energie is aanwezig, bij medewerkers én bestuur. Momenteel vinden verschillende urgente en noodzakelijke aanpassingen en investeringen plaats, deels als gevolg van de coronamaatregelen en deels als gevolg van achterstallig onderhoud en noodzakelijke vernieuwing. Ook aan andere plannen wordt hard gewerkt om het Fulcotheater voluit toekomstbestendig te maken.

Maandag 17 augustus vindt de heropening van het Fulcotheater plaats met een serie filmvoorstellingen. Daarover zal snel meer informatie volgen.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten