Woonvisie Oudewater legt nadruk op bouwen en doorstroming

  •   keer gelezen

Ook in de gemeente Oudewater is de druk op de woningmarkt sterk toegenomen. De koopprijzen zijn sterk gestegen en de wacht- en zoektijd voor sociale huur neemt toe.


Oudewater - Daarnaast heeft ook Oudewater te maken met vergrijzing en is het vinden van een passende, nieuwe woning voor senioren lastig. Daardoor stagneert de doorstroming op de woningmarkt. In de nieuwe Woonvisie staat daarom het stimuleren van doorstroming centraal. Zo ontstaat in de bestaande wijken meer ruimte voor starters en jonge gezinnen. In de nieuwbouw kiest de gemeente daarom bewust voor geschikte woningen voor 1- en 2 persoonshuishoudens, zoals starters en senioren. Het ziet er naar uit dat vanaf 2021 er jaarlijks - ruim - 30 woningen opgeleverd gaan worden.
Het is aan de gemeenteraad de woonvisie vast te stellen. Maar voorafgaand hoort de gemeente graag wat inwoners en Oudewaterse organisaties ervan vinden. De complete woonvisie staat op www.oudewater.nl/woonvisie. Vragen, opmerkingen en aanvullingen kunnen tot 1 september worden gestuurd naar kogel.m@woerden.nl, Verder is er donderdag 3 september van 20.00 tot 22.00 uur een digitale bewonersbijeenkomst via de eigen computer in aanwezigheid van wethouder Duindam. Aanmelden hiervoor kan tot donderdag 3 september 12.00 uur via gulik.jol@woerden.nl.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten