De stadsmuur, zijde Provincialeweg, waar in de muur rechts de bewoner een - diepgelegen - raam in de vorm van een schietgat wil laten plaatsen. (Foto: Paul van den Dungen)
De stadsmuur, zijde Provincialeweg, waar in de muur rechts de bewoner een - diepgelegen - raam in de vorm van een schietgat wil laten plaatsen. (Foto: Paul van den Dungen) (Foto: Paul van den Dungen Fotografie Woerden 06-26072660 fotopaul@ziggo.nl)

‘Raam in Montfoortse stadsmuur relatief kleine ingreep’

  •   keer gelezen

Montfoort - De gemeente Montfoort onderstreept dat het verlenen van de vergunning voor een raam in de oude stadsmuur pas is gebeurd na zorgvuldige afweging. Doorslaggevend is het belang van het raam voor de aanvragers.


De stadsmuur is weliswaar een rijksmonument, maar in dit geval gaat het om een volgens de gemeente relatief kleine ingreep van 30 centimeter bij 1 meter 10. In dergelijke gevallen is de gemeente bevoegd een aanvraag zelf af te handelen.  Als het om betrekkelijk ingrijpende zaken gaat zoals sloop of functiewijzigingen gaat, moet de rijksdienst voor monumentenzorg om advies worden gevraagd. 

De gemeente  - in casu de Omgevingsdienst Regio Utrecht -  heeft advies gevraagd aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke kwaliteit en monumenten, waarvan de leden door het college van BenW zijn benoemd. De organisatie en uitvoering daarvan zijn bij MooiSticht neergelegd. MooiSticht heeft op verschillende momenten de situatie bekeken en in overleg met de bewoners/aanvragers van de vergunning een zorgvuldige afweging gemaakt. Daarbij is onder andere gekeken naar de achterliggende ruimte, de grootte van het raam en alternatieven aan de zijkanten. De conclusie is dat een opening in de stadsmuur voor de bewoners belangrijk is en in deze vorm het best passend.

Wethouder Ivo ten Hagen licht toe dat er in de momentenwereld op verschillende manieren wordt gedacht. ‘’De ene stroming zegt dat alles geconserveerd moet worden zoals het is, zelfs herstel is op de grens van aantasting van het monument. De andere stroming wil monumenten een functie geven in de samenleving en staat toe dat er kleine aanpassingen zijn die tegenwoordig noodzakelijk of gewenst zijn zoals buitenlicht, isolatie, aanpassingen voor water, elektriciteit en verlichting.’’

Het is volgens de wethouder duidelijk dat bij het verlenen van deze vergunning deze twee verschillende stromen zichtbaar zijn. ‘’Dat leidt zelfs onder deskundigen tot heftige debatten, je kan het dus nooit voor iedereen goed doen. In deze zaak is echt met alle zorgvuldigheid een afweging tussen de belangen gemaakt, ik sta voor de hier gemaakte keuze.”

Tegen de vergunningverlening staat de gebruikelijk bezwaarmogelijkheid open. 

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten