<p>BOA Channa en wijkagent Elin hebben in hun werk binnen de gemeente Montfoort/Linschoten veel raakvlakken. Foto: Paul van den Dungen</p>

BOA Channa en wijkagent Elin hebben in hun werk binnen de gemeente Montfoort/Linschoten veel raakvlakken. Foto: Paul van den Dungen

Foto: (C) Paul van den Dungen

Samenspel tussen wijkagent en BOA

  •   keer gelezen

Binnen de gemeente Montfoort is Channe de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) en Elin de wijkagent. Ze behoren allebei tot een andere discipline maar hebben in hun dagelijks werk veel overeenkomsten.


Montfoort - Na een 3-jarige opleiding in Ede begon Channe haar loopbaan als BOA. Via uitzendbureaus werd zij te werk gesteld in Zaltbommel, Schiphol, Amstelveen, Amersfoort, Houten en inmiddels in Montfoort. In deze gemeente heeft zij nu haar vaste aanstelling. In haar takenpakket zitten onder andere de controle op de naleving van de Drank en Horecawet maar ook het toezicht op de naleving van de APV, de parkeerproblematiek, algemene overlast, handhaving van de coronamaatregelen en stuurt ze aan op gedragsverandering. Channa: “Daarin heeft met name de jeugd mijn bijzondere belangstelling. Ik ben zelf ook nog jong en merk dat regelmatige contact met de jeugd in Montfoort en Linschoten belangrijk is en kan bijdragen tot wederzijds begrip.”
Elin is als wijkagent de schakel tussen de wijk en politieorganisatie. “Mijn werk speelt zich deels af op straat en deels achter de schermen. Voor de bewoners ben ik het eerste aanspreekpunt wanneer het gaat om openbare orde en criminaliteit in de wijk. Daarnaast heb ik nauw contact met partners in de keten zoals de gemeente, welzijnsorganisaties, winkeliers en buurt - en bewonersorganisaties. Want veiligheid is toch iets waar we met z’n allen verantwoordelijk voor zijn.”
Wanneer Channe en Elin tegelijk in dienst zijn trekken zij binnen het verzorgingsgebied van de gemeente Montfoort vaak samen op. Denk daarbij in deze tijd aan het vuurwerk en de daarmee overlast gevende problemen. Ondanks dat hun beider taakstelling anders is, zijn er toch veel raakvlakken en waar mogelijk pakken ze samen problemen aan. Naast Elin is er Kevin de tweede wijkagent die in Montfoort actief is. Het is een understatement te zeggen dat slechts één BOA in een gemeente met zo’n 14.000 inwoners wat aan de krappe kant is. Mogelijk gloort er enig licht aan de horizon, want er wordt momenteel gewerkt om een vacature voor een tweede BOA te vervullen.
Tijdens de komende jaarwisseling zullen zowel de BOA als de beide wijkagenten in dienst zijn, naast de gebruikelijke noodhulp vanuit Woerden. Binnen beide disciplines is de handhaving van het vuurwerkverbod een hot item. Elin: “Maar het is niet zo dat dit de komende weken ons enige speerpunt zal zijn. Er kunnen zich altijd andere zaken voordoen die een hogere prioriteit krijgen toebedeeld dan de overlast van al dan niet knallend vuurwerk. Ik kan alleen maar hopen dat de mensen daar begrip voor zullen hebben, want behalve vuurwerk en coronaovertredingen liggen ook feiten als vernieling, diefstal en geweldsmisdrijven op het bord van de handhavers.’’

Als u de wijkagent wilt spreken dan is 0900-8844 daarvoor het aangewezen nummer. Wanneer in dienst is de BOA is bereikbaar via het gemeentelijke nummer 0348-476400

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten