<p>Dankzij het gebruik van kuchschermen bij de chauffeurscabine kunnen reizigers van Syntus Utrecht en U-OV vanaf maandag 14 december weer instappen via de voordeur.</p>

Dankzij het gebruik van kuchschermen bij de chauffeurscabine kunnen reizigers van Syntus Utrecht en U-OV vanaf maandag 14 december weer instappen via de voordeur.

(Foto: PR Syntus)

Weer voorin instappen in bussen Syntus Utrecht en U-OV

  •   keer gelezen

Dankzij het gebruik van kuchschermen bij de chauffeurscabine kunnen reizigers van Syntus Utrecht en U-OV vanaf maandag 14 december weer instappen via de voordeur. Daarmee wordt in de provincie Utrecht weer een stap gezet om gebruik te maken van het OV zoals in de gebruikelijke situatie, voordat corona zijn intrede had gedaan. 


Afgelopen periode deed TNO, via OV-NL, namens de gezamenlijke vervoersbedrijven onderzoek naar het effect van kuchschermen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het plaatsen van kuchschermen bij buschauffeurs, in combinatie met het openen van alle deuren bij het halteren, de kans op blootstelling aan mogelijke virusdeeltjes nog verder verkleint. Om die reden worden alle bussen en trams in Nederland de komende periode uitgerust met kuchschermen.

Ook weer met PIN betalen

Doordat de voordeuren open gaan, kunnen reizigers vanaf 14 december weer met PIN betalen bij de chauffeur. Tijdens deze coronaperiode kon men als vervanger van de PIN, bij Syntus Utrecht via een QR-code in de bus een buskaartje kopen. Nu pinnen vanaf 14 december weer mogelijk is, vervalt de mogelijkheid om via de QR-code een buskaartje te kopen. Reizigers kunnen de prijs van hun kaartje dat ze willen pinnen zien op syntusutrecht.nl/ovreiskaart.

Nieuwe maatregelen

Wel zijn er enkele nieuwe maatregelen getroffen. De afgelopen weken is Keolis Nederland, het moederbedrijf van Syntus Utrecht, bezig geweest om de bussen op deze nieuwe situatie in te richten. De kettinkjes, die de chauffeurscabines de afgelopen maanden afschermden van de reizigers, zijn verwijderd. In verband met het houden van voldoende afstand tijdens de reis tussen chauffeur en reizigers kan de eerste rij stoelen, direct achter de chauffeur, nog niet worden gebruikt door reizigers. In de bus wordt, net zoals voorheen, zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer toegepast: reizigers kunnen via de voordeur instappen en stappen via de achterdeur(en) weer uit. 
Daarnaast opent de chauffeur bij het aandoen van een halte alle deuren voor de toevoer van frisse lucht in de bus. Het dragen van een niet-medisch mondkapje in het openbaar vervoer, op stations en bij bushaltes, blijft verplicht voor reizigers vanaf 13 jaar.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten