<p>Lekker spelend leren. Verschillende leeftijden in een les zorgt ervoor dat kinderen van elkaar leren. (Foto: archief Spelen is Leren)</p>

Lekker spelend leren. Verschillende leeftijden in een les zorgt ervoor dat kinderen van elkaar leren. (Foto: archief Spelen is Leren)

(Foto: )

‘Door te spelen, leren kinderen veel’

  •   keer gelezen

Kinderen moeten al zoveel. Of dat nu binnen het onderwijs is, thuis of op de sportclub. Het woord ‘moeten’ staat vaak centraal. Eddy Yarally (sportleraar basisonderwijs en hoofdtrainer Spelen is Leren) heeft heel lang in de turnwereld meegedraaid. Zijn ervaring leerde dat kinderen op een gegeven moment afhaakten, omdat het ‘moet-element’ de boventoon voerde. Daarom is hij Spelen is Leren opgestart.


Door Naomi Wijling

Fokkesteeg - In de lessen van Spelen is Leren staat het element spelen voorop. “Door het spelen op de verschillende toestellen, gaan kinderen in hun eigen tempo de verschillende elementen leren,” geeft Eddy aan. Elementen zoals een koprol, salto of een back flip. “We willen ook dat de kinderen in de lessen zoveel mogelijk bezig kunnen zijn,” vult Katalin Yarally (trainer) aan.

“We zijn afgestapt van de klassieke manier van sportles geven.” In de lessen van Spelen is Leren staan de kinderen zo min mogelijk in een rij, wordt gewerkt met veel en verschillend materiaal en helpen de kinderen elkaar in de les door het geven van aanwijzingen. “In elke les zitten kinderen van de verschillende leeftijden. Kinderen leren op die manier veel van elkaar.” Als een kind nog niet toe is aan bijvoorbeeld een salto voorover dan gaat een kind dat ook niet doen. “Een kind voelt heel goed zijn eigen veiligheid aan,” zegt Eddy. “Als ze andere kinderen wel die salto zien maken, dan gaan ze vanzelf stapjes maken richting die salto. In hun eigen tempo. Als ze hulp nodig hebben, dan bieden wij deze.” Tijdens de lessen zie je soms een mierenhoop aan kinderen. Maar als je goed kijkt, zie je dat de kinderen hun eigen plan gemaakt hebben om iets te leren. “In een hoekje zie je kinderen met elkaar overleggen welk materiaal ze nodig hebben om een element te leren, je ziet kinderen rennen over de airtrack of je ziet een groepje een sprong met elkaar oefenen,” vertelt Katalin. De leerlingen mogen in de lessen creatief zijn in wat ze willen opzetten en wat ze willen doen. Kijk op de website www.spelenisleren.club voor meer informatie over de activiteiten.

Het speelse aspect bij Spelen is Leren voelt vrijblijvend aan voor de kinderen maar als trainer is het belangrijk om je kinderen goed kennen. Eddy geeft aan: “Weten waar hun grenzen liggen. Bij sommige kinderen ligt deze dichtbij en anderen leer je dat er grenzen zijn.” Op basis daarvan wordt samen met het kind gekeken hoe ze iets kunnen aanpakken. Merkbaar is dat de kinderen socialer worden. Ze overleggen met elkaar, vragen hulp, geven elkaar feedback. Bij Spelen is Leren gaat het niet alleen om de sport.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten