Foto: Provincie Utrecht

Montfoort onder financieel toezicht provincie

  •   keer gelezen

Montfoort - De gemeente Montfoort staat per 1 januari onder verscherpt preventief toezicht van de Provincie. Dat komt doordat de gemeente de begroting voor 2021 niet structureel sluitend heeft gekregen. Belangrijke oorzaak is dat ook Montfoort steeds meer taken moet uitvoeren zonder voldoende financiële compensatie vanuit het Rijk.


Het toezicht moet voorkomen dat de financiële situatie verder verslechtert. Toch gaat de gemeente niet helemaal op slot. Er moet ruimte blijven om taken uit te kunnen voeren. Wel stelt Gedeputeerde Staten een toezichtregime vast, waarin staat welke uitgaven de gemeente nog wel zonder goedkeuring mag doen.
Ook moet Montfoort een herstelplan opstellen met maatregelen om de meerjarenbegroting vanaf 2022 structureel sluitend te krijgen en te houden.

Hoewel meer gemeenten kampen met financiële problemen is Montfoort, samen met Woudenberg, een van de slechts twee Utrechtse gemeenten waarbij de provincie meent te moeten ingrijpen. Op een totaal van 26 gemeenten.


Alle gemeenten moeten laten zien dat ze de jaarlijks terugkerende lasten kunnen betalen met hun vaste inkomsten. Van de 26 gemeenten in Utrecht zijn Montfoort en Woudenberg hier niet in geslaagd, constateert de provincie. Montfoort verwacht de komende vier jaar tekorten. Gedeputeerde Robert Strijk zegt zich echt zorgen te maken, al erkent ook hij dat de gemeentelijke uitgaven voor jeugdzorg en Wmo voor gemeenten fors zijn gestegen, zonder extra tegemoetkoming. “Het kan lijken alsof er niet zoveel aan de hand is, immers 24 van de 26 gemeenten zijn er in geslaagd een sluitende begroting vast te stellen. Maar we hebben gemerkt dat veel gemeenten erg veel moeite hebben hun begroting rond te krijgen.”

Veel gemeenten teren dan ook in op hun reserves. De provincies hebben over dit probleem gesproken met de minister en de Tweede Kamer. Het gaat daarbij niet alleen om de cijfers, maar ook om het verhaal daarachter. In februari 2021 onderzoeken de provincies gezamenlijk de mogelijke gevolgen van de financiële problemen.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten