<p>Foto ter illustratie</p>

Foto ter illustratie

(Foto: Pixabay)

Meer tijd nodig voor afronden regionale energiestrategie

  •   keer gelezen

Montfoort / Oudewater e.a. - Het afronden van de regionale energiestrategie, de inmiddels veelbesproken RES, heeft in de U16-gemeenten meer tijd nodig. De planning voor het indienen van de strategie voor duurzame energie in de toekomst is daarom verruimd van 1 juli naar 1 oktober 2021.


Reden is dat de bestuurders van de gemeenten meer tijd willen nemen om voldoende draagvlak te scheppen en de participatie met inwoners en andere belanghebbenden goed te doorlopen. De overgang naar duurzame elektriciteit en warmte heeft grote impact op de leefomgeving van inwoners. Zo is er in alle gemeenten een lokaal proces opgezet om samen met inwoners en belanghebbenden te komen tot zoekgebieden voor zon- en windenergie. Het Bestuurlijk Overleg RES U16 noemt het van belang dat de inbreng van inwoners en stakeholders via participatie zorgvuldig bij de planvorming wordt betrokken en dat gewerkt wordt aan acceptabele oplossingen voor de ruimtelijke inpassing van energietransitie

In meerdere gemeenten zijn inmiddels acties op touw gezet tegen het plaatsen van met name grote windturbines.

In het Klimaatakkoord staat dat elke energieregio in Nederland een Regionale Energie Strategie (RES) opstelt. De energieregio U16 bestaat uit 16 samenwerkende Utrechtse gemeenten Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden, Zeist, de 4 waterschappen De Stichtse Rijnlanden, Amstel, Gooi en Vecht, Vallei en Veluwe, Rivierenland, de provincie Utrecht en netbeheerder Stedin.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten