<p>Aan behoud van het karakteristieke Paardenlaantje langs de geplande nieuwe wijk wordt veel waarde gehecht.</p>

Aan behoud van het karakteristieke Paardenlaantje langs de geplande nieuwe wijk wordt veel waarde gehecht.

(Foto: archief Karin Doornbos)

Plan voor nieuwe autoloze woonwijk in IJsselstein

  •   keer gelezen

Het college van B. en W. van IJsselstein wil komen tot woningbouw in Paardenveld-Noord. Zij stelt de gemeenteraad voor de komende 20 jaar gefaseerd circa 500 woningen te bouwen: in een autoloze wijk rond een mooi groen park.


IJsselstein - Door de ligging bij het historische centrum, de nabijheid van uitvalswegen, fiets- en openbaarvervoer verbindingen en zorg heeft het gebied volgens het college grote potentie om hier een mooie, groene en duurzame woonlocatie te realiseren. Tussen de Hogebiezen, Paardenlaan, Beneluxweg en de Hollandse IJssel kunnen de woningen gesitueerd worden volgens een zogenaamd campusmodel. Inwoners spraken voor dit model in een enquête hun voorkeur uit: Appartementen en stadswoningen in een aangenaam woonklimaat langs de randen van een autoloze wijk met in het midden een mooi park om te wandelen, te verpozen en te spelen. Meer dan 1.100 IJsselsteiners hebben de enquête: ‘Paardenveld-Noord: kansrijk voor woningbouw’ ingevuld. De uitkomsten laten opnieuw zien dat de vraag naar woningen groot is. IJsselsteiners, jong en oud, willen graag in Paardenveld-Noord wonen. Daaruit blijkt ook dat het karakteristieke Paardenlaantje behouden moet blijven. Inwoners zijn van mening dat dicht bij de Paardenlaan een bouwhoogte mogelijk is van maximaal drie bouwlagen.

Mobiliteitshub

Een autovrije wijk betekent dat bewoners hun auto parkeren in een mobiliteitshub. In de hub kunnen diverse voorzieningen worden ondergebracht, zoals een pakketdienst en wellicht een sportschool. De bereikbaarheid van woningen bij het doen van boodschappen en mensen die slecht ter been zijn is onderwerp van nader onderzoek. Ook worden mogelijkheden bekeken voor de school De Baanbreker, inclusief herhuisvesting.
Voor het deel van Paardenveld-Noord tussen Hollandse IJssel, Beneluxweg en Utrechtseweg ziet de gemeente eveneens mogelijkheden voor woningbouw. Het initiatief hier zal in eerste instantie door de - particuliere - eigenaren genomen moeten worden.

De visie is niet in beton gegoten. Het geeft een beeld op hoofdlijnen en is richting gevend. Het voorstel van het college zal in de raadscommissie Ruimte van 13 april 2021 behandeld kunnen worden en op 20 mei 2021 in de gemeenteraad voor vaststelling. Na vaststelling door de raad zal de visie worden uitgewerkt via een projectmatige aanpak naar een ontwikkelingsplan.

Zie ook: www.ijsselstein.nl/paardenveld-noord

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten