Foto: Creative Commons Wikipedia

Montfoort op weg naar een autoluwe binnenstad

  •   keer gelezen

Montfoort - De gemeente Montfoort gaat dit jaar starten met het de uitvoering van het nieuwe verkeersprogramma voor de binnenstad. De eerste fase staat vooral in het teken van het inpassen van eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer. Parkeren buiten de vakken in de binnenstad mag straks niet meer.


Ook de routes voor de vrachtwagens in de binnenstad worden aangepast. Met deze maatregelen hoopt de gemeente de binnenstad autoluw en leefbaarder te maken en toegankelijker voor fietsers en voetgangers. Hierna volgen de herinrichting van de Hofstraat en het creëren van extra parkeerplaatsen ten oosten van de binnenstad. Het plan is opgesteld in samenspraak met inwoners en ondernemers. Wethouder Ivo ten Hagen: “Met elkaar is een balans is gevonden tussen bereikbaarheid, parkeren, bevoorrading, veiligheid en toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking.’’

Belangrijk onderdelen van het verkeerscirculatieplan zijn invoering van eenrichtingsverkeer en het omdraaien van de rijrichting in diverse straten in de Montfoortse binnenstad, maar ook een parkeerverbod buiten de vakken.

Zo wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd om de stad in te komen via de IJsselbrug, waarbij bovendien een lengtebeperking van 5 meter gaat gelden voor voertuigen. Het wijzigen van de rijrichting in een aantal straten en op de IJsselbrug maakt het voor doorgaand (sluip)verkeer minder aantrekkelijk om in oost-westelijke richting en vice versa door de binnenstad te rijden. Wel blijven alle straten met de auto bereikbaar. Het eenrichtingsverkeer op nagenoeg de gehele route door de binnenstad maakt ook een aanpassing mogelijk van de route tussen de bushalte Kasteelplein en het Wellantcollege. Er wordt een herinrichtingsplan gemaakt voor de route Hofplein, Om ‘t Hof en Hofstraat. In het nieuwe straatprofiel komt meer ruimte voor voetgangers en minder mobiele mensen.

Parkeren buiten de vakken in de binnenstad is straks verboden. Ter compensatie wordt buiten de binnenstad ruimte gezocht voor 30 extra parkeerplaatsen. Hierbij wordt gedacht aan uitbreiding van de parkeerplaats Heeswijkerpoort en parkeerplaatsen achter de begraafplaats.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten