Het nieuwe zwembad gaat er ongeveer zo uit zien.
Het nieuwe zwembad gaat er ongeveer zo uit zien. (Foto: Pr)

College ziet belang nieuw zwembad

  •   keer gelezen

Het plan voor een nieuw binnen- en buitenzwembad is goed doordacht. Financieel moet dit zwembad volgens de berekeningen haalbaar zijn, het is duurzaam, en Oudewater staat massaal achter het plan.


Oudewater – Het heeft even geduurd voor er een goed plan op tafel lag waar alle betrokkenen achter kunnen staan. SBZO is al vanaf 2013 de initiatiefnemer voor een nieuw zwembad in Oudewater. Diverse opties hebben het niet gehaald maar nu lijkt er een goed en haalbaar plan te liggen. Fred van Schaik, bestuurslid SBZO, legt uit dat ze blij zijn dat de gemeente er ook veel vertrouwen in heeft. “Alle leden van de SBZO hebben een warm hart voor het zwembad, het is geweldig dat we straks zowel een binnen- als buitenbad hebben. Gewoon twaalf maanden per jaar zwemmen in Oudewater!” Met het draaiend houden van het oude zwembad is er veel ervaring opgedaan met een grote groep vrijwilligers die er voor zorgen dat het zwembad als een geoliede machine draait. Dat vrijwilligersinitiatief blijft ook draaien met het nieuwe zwembad. De exploitatiekosten blijven daardoor laag. Het bedrag dat de gemeente nu bijdraagt, €200.000, blijft hetzelfde. De opbrengst van de grond van het Statenbad voor woningbouw is in meerdere opzichten positief. “Het wordt een compleet duurzaam zwembad, van het gas af, water wordt van het binnen naar buitenbad gepompt. en de nu aangeschafte isolatiedeken kan daar ook weer worden gebruikt. Het buitenbad is even groot als nu.” Fred benadrukt dat aan alles is gedacht. “We hebben de KNZB advies gevraagd. Er is een groot tekort aan zwembaden en door het binnenbad zal het zeker een magneetfunctie in de regio krijgen.” Hij is blij dat er groen licht is gegeven om buiten de rode contouren te mogen bouwen vanwege het algemeen belang. “Alles zal zeker goed gecontroleerd en besproken worden in de raad en dat moet ook.” Hij spreekt de hoop uit dat volgend jaar gestart kan worden met de eerste voorbereidingen. “Als het mee zit zou in 2023 naast Tappersheul 3, een prachtig zwembad kunnen staan.”

Op 10 juni jl. werd door wethouder Bob Duindam namens de gemeente Oudewater en Pim van Baren namens de stichting SBZO een intentieverklaring ondertekend voor de realisatie van een nieuw zwembad in Oudewater. Met deze intentieverklaring onderstreept het college het belang van een nieuw zwembad. Medio juli zal het inhoudelijke plan en de financiële consequenties tijdens de bespreking van de voorjaarsnota op tafel komen bij de raad. Hopelijk kan na de vakantie het plan definitief worden goedgekeurd.

Op de begroting voorjaarsnota

Lang gekoesterde wens

Margreet Nagtegaal

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten