<p>Ninthe, Jasmijn en Sam geven de nieuwe plantjes water terwijl buurvrouw Dani&euml;lle en Chris Coppens toekijken. Foto: Paul van den Dungen</p>

Ninthe, Jasmijn en Sam geven de nieuwe plantjes water terwijl buurvrouw Daniëlle en Chris Coppens toekijken. Foto: Paul van den Dungen

(Foto: )

Jacob Barneveldstraat Veilig en Groen

  •   keer gelezen

De Jacob Barneveldstraat in Linschoten is een nieuwe buurt, maar ook een straat met veel spelende kinderen, wandelaars, (toeristisch) fietsverkeer en snel autoverkeer. Om de straat veiliger en groener te maken hebben de bewoners elkaar gevonden.


Linschoten - Na een aantal meldingen over zorgen van veiligheid én de wens voor meer groen ontvingen de bewoners in november vorig jaar een brief van de afdeling Verkeer van de gemeente waarin zij werden uitgenodigd om mee te denken over oplossingen. Zoveel mensen, zoveel wensen, maar een ding werd duidelijk: het moest veilig en groen! Bewoner Chris Coppens: “Ideeën werden verzameld in een WhatsApp groep, er werd een enquête uitgezet met vragen over plantsoorten, wel of niet een drempel en wie wilde helpen bij het onderhoud. Die ideeën hebben wij teruggekoppeld naar de gemeente. Na een aantal gesprekken ontstond er het volgende plan: In de straat was ruimte voor 11 plantvakken, een verkeer remmende drempel en twee passeerstroken.” De gemeente Montfoort heeft de wegwerkzaamheden uitbesteed aan een aannemer. De bewoners hebben zelf fondsen verworven om de biologische en natuurvriendelijke beplanting aan te schaffen. De werkgroep beplanting richtte zich vervolgens op het beplantingsplan met daarin heesters, lage beplanting en bloembollen. Ook werd gedacht aan vlinderstruiken, krentenboompjes, kruiden en andersoortige beplanting. Bij de plantkeuze is rekening gehouden met het aantrekken van bijen en vlinders, maar zeker ook met de seizoenen. Wanneer je ook door de straat rijdt, er staat altijd wel iets in bloei. Advies over groen, biodiversiteit en duurzaamheid is ingewonnen bij Linschoten Natuurlijk, onderdeel van Stichting LiBel die bij de aanvraag als penvoerder optrad. De werkgroep subsidies maakte een begrotingsplan en een projectplan en de penningmeester beheerde de financiën. Los van de inzet van gemeente en bewoners was dit niet mogelijk geweest zonder subsidie van KIEM Utrecht, een loket voor natuurinitiatieven in de provincie Utrecht. Alle bewoners van huisnummer 55 t/m 91 staken de handen uit de mouwen en hebben in juni de plantvakken aangebracht, tevens een goede manier van ‘tegelwippen’. Ook de kinderen, voor wie de bewoners de veiligheid extra belangrijk vinden, hielpen mee en kregen een eigen tuinsetje en gieter. Om de plantenvakken te markeren en het nieuwe perkgoed veilig te stellen, hebben we op advies van de Polderprof Klaas-Hemke van Meekeren van het Streekfonds Lopikerwaard, duurzame houten palen geplaatst. Zowel Chris Coppens als zijn buurvrouw Daniëlle zijn blij met het eindresultaat, maar zijn vooral met de goede samenwerking tussen gemeente en bewoners. “We zijn met elkaar tot een mooi plan gekomen waar iedereen blij mee is. Het verdere onderhoud van al dat groen in onze kindveilige straat wordt met plezier uitgevoerd door de bewoners zelf.

Paul van den Dungen

Innovatieve samenwerking gemeente en inwoners

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten