Explosieve stijging hulpvragen bij Maatje VHL

  •   keer gelezen

VIANEN • Het aantal hulpvragen bij Maatje Vijfheerenlanden is vorig jaar explosief gestegen: van 39 in 2018 naar 72 in 2019. Dat blijkt uit het vorige week verschenen jaarverslag van de stichting.


Stichting Maatje Vijfheerenlanden richt zich op de kwalitatief hoogwaardige inzet van vrijwilligers bij de begeleiding van mensen die hun financiële problemen (vaak schulden) proberen op te lossen of te voorkomen.

Momenteel is Maatje Vijfheerenlanden actief in de kernen Vianen en Zederik en in beperkte mate ook in Leerdam.

KomUitJeSchuld
De explosieve stijging heeft volgens de organisatie te maken met de campagne 'KomUitJeSchuld' van het ministerie van Sociale Zaken. André Vis, een ex-hulpvrager, bleek een zeer bevlogen ambassadeur van deze campagne. De problematiek is volgens Maatje Vijfheerenlanden onverminderd hoog.

In een gesprek met wethouder Taal van de gemeente Vijfheerenlanden heeft een afvaardiging van het bestuur aangedrongen op uitbreiding van de activiteiten van Maatje Vijfheerenlanden, ook naar Leerdam.

"Vooral omdat daar de problematiek veel groter is dan in de andere kernen van de gemeente Vijfheerenlanden", aldus het bestuur van Maatje Vijfheerenlanden in het jaarverslag.

SamenDoen
De wethouder heeft aangedrongen op samenwerking met de Stichting SamenDoen uit Leerdam. Daarnaast heeft de wethouder een congres laten organiseren, met als doel te komen tot een effectieve aanpak van de schuldhulpverlening in de gemeente Vijfheerenlanden.

Dit congres werd gehouden op 22 november en werd bijgewoond door tachtig personen. Er werd onder andere gesproken over preventie, vroegsignalering en armoedeval.

Maatje Vijfheerenlanden dringt al jaren aan op aanpak in het kader van vroegsignalering.

"Hoe vroeger de problematiek bespreekbaar wordt gemaakt met de schuldenaren, hoe meer wordt voorkomen dat de schuldenproblematiek geheel uit de hand loopt met dure inzet van gemeentelijke hulpverleners tot gevolg."

door Dick Aanen

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten